Vlaamse overheid steunt kritische burgers

Vlaamse overheid steunt kritische burgers

Guy Tegenbos - De gemeenten worden belangrijker in sociale materies maar de burgers krijgen gelukkig almaar meer informatie om zich kritisch te roeren daarover. Over een maand duiden de bijna vijf miljoen kiesgerechtigde Vlamingen hun gemeenteraads- en provincieraadsleden aan die nadien de burgemeesters en schepenen resp. de provinciaal gedeputeerden op het schild zullen heffen.

Artsen gezocht voor 'circles'

Artsen gezocht voor 'circles'

Huisartsen constructief van gedachten laten wisselen over o.a. zelfzorg onder begeleiding van coaches. Dat is wat haio Annaël Duyck-Leman (KU Leuven) beoogt met de organisatie van 'huisartsen circles'. In het kader van haar masterproef zoekt ze daarvoor West-Vlaamse artsen.

'Artsen meer genetisch leren denken'

'Artsen meer genetisch leren denken'

Geert Verrijken - "Bedoeling van de Geneeskundige Dagen Antwerpen (GDA) is artsen uit de grootste disciplines - huisartsen, algemeen internisten... - te sensibiliseren en praktisch te informeren over genetica. Zodat ze de mogelijkheden leren kennen, correct kunnen doorverwijzen en genetische rapporten kunnen interpreteren."

De arts die de Elfstedenzwemmer uit het water haalde

De arts die de Elfstedenzwemmer uit het water haalde

Marco Blanker is huisarts in Zwolle en werkt als huisarts-epidemioloog op de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMCG. Sedert maandag is hij wereldberoemd in Nederland. Dokter Blanker zorgde er immers voor dat voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden na 163 kilometer en 55 uur zwemmen uit het water werd gehaald. Geen nood: Van der Weijden werd als een held in Leeuwarden ingehaald. Zijn actie bracht (voorlopig) 3,5 miljoen euro op voor kankeronderzoek.

Complexe wondzorg: van ziekenhuis naar thuiszorg

Complexe wondzorg: van ziekenhuis naar thuiszorg

Voor een stand van zaken van de laatste nieuwe digitale gezondheidstoepassingen wordt steevast overzee gekeken, maar wat gebeurt er hier? Een aantal veelbelovende Belgische health start-ups doen hun verhaal in Artsenkrant. Deze aflevering: Wondzorgcentrum.

EVapp mobiliseert burgerhulp bij hartstilstand

EVapp mobiliseert burgerhulp bij hartstilstand

Voor een stand van zaken van de laatste nieuwe digitale gezondheidstoepassingen wordt steevast overzee gekeken, maar wat gebeurt er hier? Een aantal veelbelovende Belgische health start-ups doen hun verhaal in Artsenkrant. Deze aflevering: EVapp.

Wat zijn de gezondheidseffecten van wonen dichtbij landbouw?

Wat zijn de gezondheidseffecten van wonen dichtbij landbouw?

Er is een verband tussen de nabijheid van maïsteelt en een hogere sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen. Dat blijkt uit Nederlands verkennend onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van wonen nabij landbouwpercelen.

Weesgeneesmiddel voor spinale musculaire atrofie wordt terugbetaald

Weesgeneesmiddel voor spinale musculaire atrofie wordt terugbetaald

BeNeLuxA, het samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk om weesgeneesmiddelen vlotter bechikbaar te maken, heeft een eerste resultaat behaald. Vanaf 1 september wordt nusinersen (Spinraza®), een weesgeneesmiddel dat wordt voorgeschreven voor 5q-spinale musculaire atrofie, terugbetaald. Het middel sleepte recent nog de Galenusprijs voor meest innovatieve geneesmiddel in de wacht.

Riziv blikt terug op 2017

Riziv blikt terug op 2017

Informatisering was een belangrijk thema voor het Riziv in 2017. Hoofdactiviteiten van de Dienst Geneeskundige Verzorging waren volgens het jaarverslag ondersteuning van het elektronisch voorschrijven, de geïntegreerde premie voor huisartsen, en de mogelijkheid voor huisartsen zich te groeperen in een praktijk via MyRiziv.be.

Even gluren bij de buren

Even gluren bij de buren

Dave Allegaert - Op 7 juni werd met één pennentrek een nieuw ziekenhuis geboren in Nederland. Het AMC en VUmc gaan voortaan verder onder de naam Amsterdam UMC. Samen beter is hierbij het motto. Op zich was het al gek dat twee academische centra, op nauwelijks enkele kilometers van elkaar, quasi dezelfde activiteiten aanboden.

Ierland bij BeNeLuXA

Ierland bij BeNeLuXA

Ierland sluit zich aan bij het clubje dat minister De Block samen met haar Nederlandse collega vier jaar geleden begon. De vijf landen met samen een goede 40 miljoen inwoners kunnen beter op de geneesmiddelenindustrie proberen te wegen.

Artsenverkiezingen: de wishlist van de patiënt

Artsenverkiezingen: de wishlist van de patiënt

Ilse Weeghmans - De artsenverkiezingen lopen. Op Twitter gaat het er hevig aan toe en worden standpunten met scherpe woorden verdedigd. Allemaal om het artsen beter te maken en gelukkig (hoop ik toch) ook voor de patiënt. Omdat artsenverkiezingen kijken naar de toekomst van de zorg, dacht ik: laat ik een inspiratielijstje maken vanuit het standpunt van de patiënt...

'Hier zijn geen winkels waar je eicellen kan kopen'

'Hier zijn geen winkels waar je eicellen kan kopen'

Emily Nazionale - Kritiek op de 'commercialisatie' van eiceldonatie in het buitenland trekt ze zich persoonlijk aan, want zo gaat het er in de Spaanse kliniek waar ze werkt helemaal niet aan toe, zegt de Vlaams-Nederlandse dokter Greet Lammens.

Minder keuze betekent niet minder haio's

Minder keuze betekent niet minder haio's

Het Icho verwacht dat er volgend jaar 900 huisartsen in opleiding zullen zijn. De huisartsenopleiding kan blijvend op een vernieuwde belangstelling rekeningen. Het aantal haio's en het aantal opleidingsplaatsen zijn volgens directeur Guy Gielis mooi in evenwicht.

Nog te vaak antibiotica voor banale hoest

Nog te vaak antibiotica voor banale hoest

Veerle Caerels - Ondanks de herhaalde sensibiliseringscampagnes van de overheid schrijven Vlaamse huisartsen nog steeds te veel antibiotica voor bij lageluchtwegeninfecties. Verdere bewustmaking, ook bij patiënten, is een noodzaak.

Provoceren om te stimuleren

Provoceren om te stimuleren

De Nederlandse therapeute Adélka Vendl schreef een boek met de titel 'U lijkt me een vrij hopeloos geval'. De provocatieve psychologie die ze daarin beschrijft is ook bruikbaar in de huisartsenpraktijk, zegt ze.

Nederland: strengere volumenorm voor prostaatverwijderingen

Nederland: strengere volumenorm voor prostaatverwijderingen

In Nederland volgen alle grote zorgverzekeraars vanaf 2019 de minimumnorm voor prostaatverwijderingen. De Nederlandse Vereniging voor Urologie maakte onlangs bekend dat de norm voor radicale prostatectomieën vanaf volgend jaar omhoog gaat naar honderd per jaar. In Vlaanderen laait de discussie weer op.

Voor niks gaat de zon op

Voor niks gaat de zon op

Hilde Deneyer - Een jonge vrouw heeft in het UZ Gent een levertransplantatie moeten ondergaan omdat ze te veel pijnstillers had ingenomen, blokletteren de kranten vorig weekend. Omdat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt, roepen dokters apothekers op om hun klanten beter uit te leggen hoeveel pijnstillers ze mogen slikken en wat de gevaren zijn van een overdosis.