Het vreemde gedrag van voetbalfans

Het vreemde gedrag van voetbalfans

Nu het wereldkampioenschap voetbal volop aan de gang is in Rusland, laten de supporters weer van zich horen. Welke hersenmechanismen sturen hun soms wat vreemde gedrag?

Als het hart van de kinderarts bloedt

Als het hart van de kinderarts bloedt

Katharina Stabenow - "Het woord vooruitgang heeft geen enkele zin zolang er ongelukkige kinderen bestaan", zei Albert Einstein ooit. Inderdaad: wat voor nut hebben nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen als we ze niet kunnen doorgeven aan een nieuwe veerkrachtige generatie?

Klassieke muziekfestivals over de grenzen

Klassieke muziekfestivals over de grenzen

Nu de zomer begonnen is, gaan ook de Europese muziekfestivals weer van start. Naast kleinschalige lokale initiatieven, zijn er ook gerenommeerde festivals die melomanen uit heel de wereld aantrekken. We selecteerden uit beide categorieën enkele bijzondere muziekfeesten.

Mechels stadsmuseum focust op Bourgondische verleden

Mechels stadsmuseum focust op Bourgondische verleden

Dit weekend wordt het vernieuwde Hof van Busleyden in Mechelen feestelijk ingehuldigd met een culinair foodfestival en een eerste Mechelse Museumnacht, tevens de finissage van de briljante expo 'Roep om Rechtvaardigheid'. Busleyden zal vooral focussen op het Bourgondische verleden van de stad.

Stemmen! (bis)

Stemmen! (bis)

Vincent Claes - Tot op heden ligt de participatiegraad aan de syndicale artsenverkiezingen bedroevend laag. Dat verontrust de drie vakbonden Bvas, AADM en Kartel. Meer dan ooit leveren ze immers inspanningen om artsen te verleiden voor hen te stemmen. Wekenlang al tonen ze zich van hun beste kant. De analyses van Artsenkrant en van artsenkrant.com laten u trouwens toe in alle objectiviteit uw oordeel te vellen en te stemmen op de vakbond die het sterkst aanleunt bij uw overtuiging.

'Pestgedrag in de zorg wordt hard gespeeld'

'Pestgedrag in de zorg wordt hard gespeeld'

Emily Nazionale - Gevallen van pesten op het werk blijven het nieuws halen. De zorg is daarop geen uitzondering. "Oplossingen zullen van binnen de sector moeten komen, aangezien de context en cultuur van ons werk uniek is."

Spine units in de kijker

Spine units in de kijker

De plenaire vergadering van de Technisch-Geneeskundige Raad keurde pas de nieuwe nomenclatuur goed voor de rugchirurgie. Dat vertelt dokter Patrick Van Schaeybroeck, die met een presentatie van het project laureaat werd van de MLA-opleiding.

Laagvariabele zorg in de praktijk

Laagvariabele zorg in de praktijk

Vanaf 2019 geldt voor 57 patiëntengroepen met een ernstgraad 1 of 2 een 'Global Payment with Standardization' (GPS-systeem). In een eerste fase enkel voor honoraria. Bedoeling is te komen tot een globaal prospectief bedrag per opname dat de geneeskundige verstrekkingen en het Budget Financiële Middelen dekt.

Kleine 10.000 kandidaten voor ingangsexamen

Kleine 10.000 kandidaten voor ingangsexamen

5.700 kandidaat-studenten hebben zich ingeschreven voor het toelatingsexamen arts in Vlaanderen. Aan Franstalige kant zijn er 4.058 gegadigden, al moeten die aanvragen nog gevalideerd worden - wellicht zullen er een kleine 4.000 overschieten.

Klaar voor de vakantie(stress)?

Lode Godderis - Kijk je ook al uit naar de vakantie? Ik in elk geval wel. Maar tegelijk is het ook een drukke periode. De week voor het vertrek willen we graag een aantal zaken afwerken en krijg je meestal nog enkele heel "dringende vragen" binnen. Op hetzelfde moment moet thuis ook nog van alles geregeld worden voor het vertrek en de valies worden ingepakt.

Kwart Brusselaars nooit naar de huisarts

Kwart Brusselaars nooit naar de huisarts

Bijna een op de tien Belgen ging tussen 2011 en 2015 nooit naar de huisarts. In Brussel is dat percentage het hoogst.

Deze site is niet beschikbaar

Deze site is niet beschikbaar

Tom Van Daele - In een ideale wereld draagt technologie bij tot een betere zorg en hebben zowel de hulpverlener als de patiënt hier baat bij. Innovaties zoals het e-Attest en Recip-e zorgen voor praktische voordelen: een lagere administratieve last en meer gebruiksgemak. Een portaalsite zoals 'Mijn Gezondheid' biedt dan weer een inhoudelijk toegevoegde waarde, want die helpt de patiënt om in een betrouwbare online omgeving de eigen gezondheidsinformatie te beheren. Althans in theorie, want in de praktijk loopt alles niet altijd even vlot.

Kiezen is belangrijk, maar voor wie?

Kiezen is belangrijk, maar voor wie?

Wouter Colson - Sinds vorige week zijn de medische verkiezingen gestart. Ongeveer 50.000 kiesgerechtigde artsen kiezen 12 zitjes in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. De beslissingen in die Commissie bepalen de organisatie van het werk en de inkomens van de artsen. Belangrijk dus dat artsen die in die Commissie moeten overleggen, steun krijgen van hun achterban.

Gameverslaving vanaf deze week als ziekte erkend

Gameverslaving vanaf deze week als ziekte erkend

Deze week lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de elfde editie van de International Classification of Diseases, zeg maar het compendium van medische aandoeningen. Daarin wordt een gameverslaving erkend als ziekte.

Onvruchtbaarheid: vier nieuwe genen ontdekt

Onvruchtbaarheid: vier nieuwe genen ontdekt

Een internationaal consortium heeft door hoogdebietsequencing van het genoom drie nieuwe genen ontdekt die meespelen bij onvruchtbaarheid bij mannen, en één nieuw gen dat meespeelt bij onvruchtbaarheid bij vrouwen.

Een geneesmiddel voor osteoporose zou het haar weer doen groeien

Een geneesmiddel voor osteoporose zou het haar weer doen groeien

Britse vorsers hebben onverwacht een geneesmiddel ontdekt dat mensen met kaalhoofdigheid weer hoop zou kunnen bieden. WAY-316606, de werkzame stof van een geneesmiddel dat is ontworpen om osteoporose te behandelen, zou de effecten kunnen tegengaan van een eiwit dat de ontwikkeling van de haarfollikels afremt.

Rat race

Rat race

Edelhart Kempeneers - "Werknemers worden empowered!" verzekert de consultant me. Ik zit in een workshop over de evolutie van de arbeidsmarkt. "De arbeidsmarkt fragmenteert. Werknemers werken niet meer voor één werkgever, maar krijgen meer autonomie en kunnen zelf bepalen voor wie ze werken, hoeveel en wanneer."

Couleur Café, zoveel meer dan muziek

Couleur Café, zoveel meer dan muziek

Het Brusselse stadsfestival Couleur Café is zoveel meer dan een (wereld)muziekfestival. Jong en oud, atheïsten en gelovigen, allochtonen en autochtonen: iedereen geniet van dit totaalfeest waar u zo verdomd lekker gevarieerd eet.

Minister De Block: federale instellingen werken samen rond ziekenhuisaudits

Minister De Block: federale instellingen werken samen rond ziekenhuisaudits

Vanochtend sprak minister De Block het publiek toe op een informatiesessie die het Riziv en de FOD Volksgezondheid samen hadden georganiseerd voor 'stakeholders' over de laagvariabele zorg. Maar de minister had het vooral over de timing voor de ziekenhuisnetwerken en de audits die de federale overheid in de toekomst zal organiseren.

Nog maar 10% bracht al zijn stem uit

Nog maar 10% bracht al zijn stem uit

In totaal brachten de eerste vijf dagen van de medische verkiezingen 5.003 artsen hun stem uit. Dat wil zeggen dat nog maar 10% van de artsen al een stem uitbracht.