...

In totaal werden 501 patiënten gerandomiseerd, waarvan 252 PORT kregen gedurende vijf weken (54 Gy in 27-30 fracties) en 249 geen PORT (controlegroep). De 3-jaars ziektevrije overleving (DFS) vertoonde geen statistisch significant verschil (47,1% in de PORT-groep en 43,8% in de controlegroep (HR = 0,85; 95% CI: 0,67-1,07; p = 0,16). Ook de 3-jaars OS was vergelijkbaar (66,5% in de PORT-groep en 68,5% in de controlegroep). Op basis van deze resultaten is PORT niet aangewezen voor patiënten met stadium II en III NSCLC met mediastinale lymfeklieren. Misschien kunnen bepaalde subgroepen voordeel hebben van PORT, maar dit moet verder onderzocht worden, aldus prof. Lambrecht. Patiënten zonder PORT hebben een risico op mediastinale terugval, dus zorgvuldige opvolging is nodig. De 4-jaars follow-updata van de fase III-studie PACIFIC bevestigden het overlevingsvoordeel van consolidatie-immunotherapie met durvalumab na chemoradiotherapie bij niet-reseceerbare stadium III NSCLC-patiënten (2). Het verschil tussen oligometastasen en polymetastasen wordt steeds belangrijker vanuit radiotherapeutisch oogpunt. Nieuwe resultaten van de SABR-COMET-studie die stereotactische radiotherapie (SBRT) vergeleek met de standaardaanpak bij oligometastatische patiënten toonden aan dat het voordeel in PFS en OS blijft behouden tot 51 maanden follow-up, zonder bijkomende bijwerkingen (3). Prof. Lambrecht sloot zijn presentatie af met enkele studies die volgens hem impact hebben op de manier waarop patiënten in de klinische praktijk worden behandeld. SBRT in twee fracties is de nieuwe standaard bij patiënten met pijnlijke wervelkolommetastasen (4). Op het ASTRO 2020-congres suggereerden de resultaten van een fase 3-studie dat stereotactische radiochirurgie (SRS) de nieuwe standaard wordt voor patiënten met vier of meer hersenmetastasen (5). Bij patiënten met vier tot vijftien hersenmetastasen vertoonde SRS een verminderd risico op neurocognitieve achteruitgang in vergelijking met schedelhersenbestraling (WBRT) na één, vier en zes maanden.