...

Meerdere epidemiologische studies hebben de correlatie onderzocht tussen zuivelproducten en het risico op borstkanker. Volgens een meta-analyse van 10 studies, die in 1993 werd gepubliceerd, zou het risico op borstkanker wat hoger zijn, maar nadien werd net het tegendeel gepubliceerd. Volgens een literatuuroverzicht uit 2004 waren er geen ernstige epidemiologische aanwijzingen van een correlatie tussen de consumptie van melk of zuivelproducten en het risico op borstkanker.Een Chinese groep heeft een nieuwe meta-analyse uitgevoerd van acht publicaties die het verband tussen het risico op borstkanker en de consumptie van magere melk, volle melk en yoghurt hebben onderzocht. De samengevoegde odds ratio's werden berekend met hun 95% betrouwbaarheidsinterval. De odds ratio's waren in alle landen en alle studies nauwelijks hoger dan 1 en de samengevoegde odds ratio voor volle melk werd geraamd op 0,951 (95% BI 0,800-1,132). Dit verdict sluit dus aan bij dat van het begin van de jaren 2000: er zijn geen epidemiologische aanwijzingen van een significante correlatie tussen de consumptie van melk of zuivelproducten en het risico op borstkanker. Verder onderzoek bij een groter aantal mensen is evenwel wenselijk om bijvoorbeeld na te gaan of vitamine D of calcium beschermen tegen borstkanker.Chen L et al. Milk and yogurt intake and breast cancer risk: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019; 98(12):e14900. DOI: 10.1097/MD.0000000000014900. https://insights.ovid.com/crossref?an=00005792-201903220-00029