...

De incidentie van zelfmoord was alleen nog hoger bij patiënten die pancreaskanker hadden overleefd. De auteurs zijn voor hun studie uitgegaan van de gegevensbank van het Surveillance, Epidemiology, and End Results 18‐registry, dat gegevens bevat over de belangrijkste 20 kankers van 2000 tot 2014. De auteurs hebben daarbij de sterfte als gevolg van zelfdoding geanalyseerd.Van de 151.167 patiënten die tussen 2000 en 2014 een hoofd- en halskanker hadden overleefd, hebben er 404 zelf een einde aan hun leven gemaakt. Dat brengt de incidentie van zelfdoding op 63,4 per 100.000 patiëntjaren. Tijdens diezelfde periode hebben 4.493 van de 4.219.097 patiënten die een andere kanker hadden overleefd, zelfmoord gepleegd (incidentie van 23,6 per 100.000 patiëntjaren).De gecorrigeerde risicoverhouding (aRR) van zelfmoord bij de patiënten die een hoofd- en halskanker hadden overleefd, versus de patiënten die een andere kanker hadden overleefd, was 1,97 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,77-2,19). De incidentie van zelfmoord bij patiënten die een hoofd- en halskanker hadden overleefd, was hoger in de periode 2010-2014 dan in de periode 2000-2004 (aRR = 1,27, 95% BI = 1,16-1,38). In de algemene bevolking in de Verenigde Staten wordt de incidentie van zelfdoding geraamd op 17,4 per 1.000.000 persoonsjaren. De auteurs hebben 20 kankers geanalyseerd. Enkel bij patiënten die een pancreaskanker hadden overleefd, was de incidentie van zelfdoding (86,4 per 100.000 patiëntjaren) hoger dan bij de patiënten die een hoofd- en halskanker hadden overleefd.Osazuwa-Peters N et al. Suicide risk among cancer survivors: Head and neck versus other cancers. Cancer 2018;124: 4072-4079. https://doi.org/10.1002/cncr.31675; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.31675