...

In die dubbelblinde studie werden 142 patiënten uit 19 centra in de Verenigde Staten en Frankrijk tussen september 2013 en februari 2014 in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar nivolumab in een dosering van 1 mg/kg plus ipilimumab in een dosering van 3 mg/kg (n = 95) of ipilimumab 3 mg/kg plus een placebo (n = 47) om de drie weken (vier toedieningen in het totaal). Daarna kregen de patiënten van beide groepen nivolumab 3 mg/kg of een placebo om de twee weken tot optreden van ziekteprogressie of van onaanvaardbare toxiciteit. In een eerder rapport was er al sprake van een objectieve respons (het primaire eindpunt van de studie) met de combinatietherapie bij patiënten met een melanoom zonder BRAF V600-mutatie (wild type). Deze analyse betreft het effect van de behandeling op de totale overleving.Na een mediane follow-up van 24,5 maanden was de totale tweejaarsoverleving 63,8% (95% betrouwbaarheidsinterval 53,3%-72,6%) met de combinatietherapie en 53,6% (95% BI 38,1%-66,8%) met ipilimumab alleen. Op het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving nog niet bereikt in beide groepen (hazard ratio = 0,74, p = 0,26).De combinatietherapie veroorzaakte wel vaker aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen.Hodi FS et al. Combined nivolumab and ipilimumab versus ipilimumab alone in patients with advanced melanoma: 2-year overall survival outcomes in a multicentre, randomized, controlled, phase 2 trial The Lancet Oncology 2016; Online gepubliceerd op 8 september 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30366-7