...

Deze prospectieve studie werd uitgevoerd bij 88 patiënten (50 vrouwen) die tussen maart 2011 en november 2012 werden gerekruteerd. Het betrof patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom, een CML, een gemetastaseerde borstkanker of een gemetastaseerd NSCLC die een behandeling kregen met een orale tyrosinekinaseremmer, een hormoontherapie of capecitabine gedurende minstens 12 weken. De therapietrouw werd beoordeeld via zelfevaluatie en met een elektronisch pillendoosje. Van 82 patiënten waren de elektronische gegevens beschikbaar. De gemiddelde therapietrouw bedroeg 89%. Bij 24% van de patiënten was de therapietrouw 100% en bij 26% < 90%. De therapietrouw was < 90% bij 35% van de 23 patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom, 35% van de 16 patiënten met een chronische myeloïde leukemie, 17% van de 22 patiënten met een gemetastaseerde borstkanker en 13% van de 21 patiënten met een gemetastaseerd NSCLC. Vrouwen volgden de behandeling beter na dan mannen (gemiddeld 93% tegen 84%, p = 0,039). Om een verklaring te vinden voor de variantie in therapietrouw van 41%, hebben de auteurs een multivariate analyse uitgevoerd. Die heeft uitgewezen dat een goede communicatie met de oncoloog over de behandeling en de werkzaamheid ervan de beste voorspellers waren van een goede therapietrouw (p < 0,001). Ook de belasting voor familie en vrienden was een belangrijke voorspeller (p = 0,03).Jacobs JM et al. Treatment Satisfaction and Adherence to Oral Chemotherapy in Patients With Cancer. Journal of Oncology Practice - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 11 april 2017. DOI: 10.1200/JOP.2016.019729http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JOP.2016.019729