...

Deze prospectieve studie werd uitgevoerd bij 1.042 patiënten met een melanoom. De mediane vitamine D-spiegel was 25,0 ng/ml. De mediane follow-up bedroeg 7,1 jaar. Een lage vitamine D-spiegel correleerde met een bloedafname tijdens de herfst- en wintermaanden (p < 0,001), een hogere leeftijd (p = 0,001), een hoger CRP-gehalte (p < 0,001), een dikkere tumor (p < 0,001), een ulceratie van de tumor (p = 0,0105) en een gevorderd stadium van het melanoom (p = 0,0024). Bij univariate analyse correleerde een lage vitamine D-spiegel met een minder goede totale overleving (p < 0,001), een minder goede melanoomspecifieke overleving (p = 0,0025) en een minder goede ziektevrije overleving (p = 0,0466). Bij multivariate analyse correleerde een lage vitamine D-spiegel significant met een minder goede totale overleving ( [HR] = 1,02, p = 0,0051), een minder goede melanoomspecifieke overleving (HR = 1,02, p = 0,048) en een minder goede ziektevrije overleving HR = 1,02, p = 0,0427).