...

De onderzoekers hebben een analyse uitgevoerd van de samengevoegde gegevens van tien prospectieve cohortonderzoeken uit de Verenigde Staten, Europa en Azië bij in het totaal 1.455.850 mensen. Bij de analyse werd geen rekening gehouden met de eerste twee jaar van de follow-up om de mogelijke invloed van een al bestaande kanker of een verandering van de voeding voor inclusie in de studie uit te sluiten.Tijdens een gemiddelde follow-up van 9,4 jaar werden 18.822 nieuwe gevallen van longkanker gediagnosticeerd. Het risico op longkanker was hoger bij de mensen met de hoogste vetconsumptie dan bij de mensen met de laagste vetconsumptie (HR = 1,07, 95% BI = 1,00-1,15) en bij de mensen met de laagste inname van verzadigde vetten (HR = 1,14, 95% BI = 1,07-1,22) (p < 0,001 in beide gevallen). De positieve correlatie tussen longkanker en de inname van verzadigde vetten was duidelijker bij de huidige rokers dan bij ex-rokers of mensen die nooit hadden gerookt (HR = 1,23, 95% BI = 1,13-1,35, p < 0,001), en er was ook een duidelijkere correlatie met spinocellulair carcinoom (HR = 1,61, 95% BI = 1,38-1,88) en kleincellige longkanker (HR = 1,40, 95% BI = 1,17-1,67; p < 0,001) dan met andere histologische types.Yang JJ et al. Dietary Fat Intake and Lung Cancer Risk: A pooled Analysis . Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 25 juli 2017.DOI: 10.1200/JCO.2017.73.3329. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.73.3329?journalCode=jco