...

De studie werd uitgevoerd bij 5.855 vrouwen (gemiddelde leeftijd = 71 jaar) die gedurende 12 jaar werden gevolgd. De onderzoekers hebben de nationale kankerregisters uitgepluisd en hebben zo 811 vaste kankers teruggevonden. Bij verder onderzoek bleek de verhouding tussen abdominaal en perifeer vet een belangrijke onafhankelijke voorspeller te zijn van de ontwikkeling van kanker en dat tot 12 jaar na meting van de verhouding (HR 1,30; 95% BI = 1,11 tot 1,52; p < 0,001). Er was echter geen significant verschil in BMI of het percentage vet.Het ging om 293 gevallen van borst- of ovariumkanker, 345 gevallen van long- of maag-darmkanker en 173 andere kankers. Bij verdere analyse bleek een hoge verhouding abdominaal/perifeer vetweefsel enkel te correleren met longkanker en maag-darmkanker (respectievelijk HR: 1,68; 95% BI: 1,12 tot 2,53; p < 0,05 en HR: 1,34; 95% BI: 1 tot 1,8, p < 0,05).Andere risicofactoren voor ontwikkeling van kanker waren de leeftijd, een hormonale substitutietherapie en roken, maar na correctie voor die risicofactoren bleef de verhouding abdominaal/perifeer vet een onafhankelijke risicofactor.Staunstrup M et al. 42e congres van de ESMO (ESMO 2017), Madrid, Spanje, 8-12 september 2017. Abstract 1408P_PR.