...

In deze tweedelige studie gingen de onderzoekers uit van een genoomgegevensbank. Ze hebben eerst vastgesteld dat autistische mensen duidelijk meer mutaties vertonen in genen die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van kanker. Bij een retrospectieve analyse van meer dan 12.000 patiënten werd vastgesteld dat de frequentie van kanker meer dan 90% lager was bij jonge mensen met een autismespectrumstoornis dan in de controlegroep. Dat effect was meer uitgesproken bij vrouwen. Kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis waren fenotypisch beschermd tegen kanker (frequentie van respectievelijk 1,3% en 3,9%, p < 0,001), maar dat beschermende effect verminderde met de leeftijd. De odds ratio van kanker bij de mensen met een autismespectrumstoornis in vergelijking met de controlegroep was 0,06 (95% BI 0,02 - 0,19; p < 0,0001) in de leeftijdsgroep van 0 tot 14 jaar, 0,35 (95% BI 0,14 - 0,87; p = 0,024) in de leeftijdsgroep van 15 tot 29 jaar, 0,41 (95% BI 0,15 - 1,17; p = 0,095) in de leeftijdsgroep van 30 tot 54 jaar en 0,49 (95% BI 0,14, 1,74; p = 0,267) bij de mensen van 55 jaar en ouder. Het beschermende effect werd waargenomen bij mannen en vrouwen. Dit wijst erop dat afwijkingen bij de vermenigvuldiging van cellen en mogelijk senescentie invloed zouden kunnen uitoefenen, zowel op autisme als op de ontwikkeling van kanker. Geneesmiddelen die gericht zijn tegen oncogene wegen, kunnen ook een therapeutische waarde hebben bij autisme. Darbro BW et al.: Autism Linked to Increased Oncogene Mutations but Decreased Cancer Rate. Plos Medicine 2016. Online gepubliceerd op 2 maart 2016. doi.org/10.1371/journal.pone.0149041