...

Na een mediane follow-up van 27,4 maanden (IQR 17,7-34,2), vertoonden 626 patiënten een progressievrij overlevingsevent (405 [60%] van de 678 in de trebananibgroep en 221 [66%] van de 337 in de placebogroep). Er was dus geen verschil in mediane progressievrije overleving tussen de trebananibgroep (15,9 maanden [15,0-17,6]) en de placebogroep (15,0 maanden [12,6-16,1]) (HR 0,93 [95% CI 0,79-1,09]; p = 0,36).Men noteerde een overlijden bij 216 (32 %) van de 678 patiënten in de trebananibgroep en 111 (33%) van de 337 patiënten in de placebogroep. De mediane algemene overleving bedroeg 46,6 maanden (39,3 - niet schatbaar in de trebananibgroep en 43,6 maanden (38,6 - niet schatbaar) in de placebogroep (HR 0,99 [0,79-1,25]). De incidentie van graad 3 of ergere bijwerkingen bedroeg 76% (512 patiënten) voor trebananib en 71% (237 patiënten) voor placebo. De meest voorkomende waren neutropenie (trebananib 238 [35%] versus placebo 126 [38%]), anemie (76 [11%] versus 40 [12%]), en leukopenie (81 [12%] versus 35 [10%]). Ernstige bijwerkingen traden op bij 269 (40%) patiënten in de trebananibgroep en 104 (31%) in de placebogroep. Een bijwerkingsgerelateerde onderbreking van de behandeling kwam meer frequent voor bij trebananib dan bij placebo (187 patiënten [28%] versus 44 [13%]). Ook werd trebananib meer frequent geassocieerd met de vraag tot behandelingsonderbreking omwille van graad 3 of erger gelokaliseerd oedeem (27 patiënten [4%] versus een [<1%]), graad 3 of erger gegeneraliseerd oedeem (18[3%] versus 0), en graad 3 of erger lymfoedeem (12 [2%] versus 0). Twee fatale bijwerkingen in de trebananibgroep werden toegeschreven aan trebananib, paclitaxel, en carboplatine (longinfectie en neutropenische colitis); twee werden toegeschreven aan paclitaxel en carboplatine (algemene achteruitgang van de fysische toestand en daling van de bloedplaatjes). Er traden geen behandelingsgerelateerde fatale bijwerkingen op in de placebogroep. Het toevoegen van trebananib aan de standaard eerstelijnschemotherapie van paclitaxel en carboplatine verbetert de progressievrije overleving niet en verhoogt de kans op bijwerkingen zoals oedeem, ascites, pleurale vochtuitstorting, en dyspnoe.Vergote, I., Scambia, G., O'Malley, D.M. et al: Trebananib or placebo plus carboplatin and paclitaxel as first-line treatment for advanced ovarian cancer (TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG-3001): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; 20: 862-76. Published Online May 7. 2019 http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30178-0