...

Deze gerandomiseerde, open label fase 3-studie (KRISTINE) werd wereldwijd (Azië, Europa, USA en Canada) uitgevoerd in 68 oncologische centra en 444 patiënten met een HER2-positieve operabele borstkanker (stadium II en III) werden geïncludeerd. Deze werden ad random behandeld met ofwel trastuzumab plus pertuzumab en docetaxel, carboplatine (n = 221), ofwel trastuzumab emtansine plus pertuzumab (n = 223). Een pathologisch volledige respons werd bekomen bij 99 (44,4%) van de 223 patiënten in de groep die trastuzumab emtansine plus pertuzumab kreeg en bij 123 (55,7%) van de 221 patiënten in de groep met docetaxel, carboplatine, en trastuzumab plus pertuzumab (absoluut verschil -11,3 percentage punten, 95% CI -20,5 tot -2,0; p = 0,016). Gedurende de behandeling bemerkte men in de groep die trastuzumab emtansine plus pertuzumab kreeg minder patiënten met een graad 3-4-bijwerking of een ernstige bijwerking dan in de groep die docetaxel, carboplatine, en trastuzumab plus pertuzumab kreeg. Respectievelijk 29 [13%] van de 223 patiënten versus 141 [64%] van de 219 patiënten voor de bijwerkingen van graad 3 en 4 en 11 [5%] van de 223 patiënten versus 63 [29%] van de 219 patiënten voor de ernstige bijwerkingen.De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 in de groep met trastuzumab emtansine plus pertuzumab zijn verminderde bloedplaatjes (drie [1%] van de 223 patiënten versus 11 [5%] van de 219 patiënten in de docetaxel, carboplatine, en trastuzumab plus pertuzumabgroep), vermoeidheid (drie [1%] versus zeven [3%]), stijging van de alanine aminotransferasen (drie [1%] versus vier [2%]), en hypokaliëmie (drie [1%] versus vijf [2%]). De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 4 in de groep die docetaxel, carboplatine, en trastuzumab plus pertuzumab kreeg zijn neutropenie (55 [25%] van de 219 versus één [<1%] van de 223 in de groep met trastuzumab emtansine plus pertuzumab), diarree (33 [15%] versus 2 [<1%]), en febriele neutropenie (33 [15%] versus 0). Er werden geen overlijdens waargenomen gedurende de behandelingsperiode.Hurvitz SA, Martin M, Symmans WF et al.: Neoadjuvant trastuzumab, pertuzumab, and chemotherapy versus trastuzumab emtansine plus pertuzumab in patients with HER2-positive breast cancer (KRISTINE): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; 19: 115-26. Published Online: November 23, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(17)30716-7