...

De IVA-behandeling bestond uit negen cycli (ifosfamide 3 g/m2 toegediend als een 3-h intraveneus infuus op dagen 1 en 2, vincristine 1,5 mg/m2 wekelijks gedurende de eerste zeven weken en vervolgens enkel op dag 1 van elke cyclus [toegediend als een eenmalige intraveneuze injectie], en dactinomycine 1,5 mg/m2 op dag 1 toegediend als een eenmalige intraveneuze injectie. De 'IVA plus doxorubicine'-behandeling bestond uit vier cycli van IVA met doxorubicine 30 mg/m2 toegediend als een 4-h intraveneus infuus op dag 1 en 2, gevolgd door vijf cycli van IVA. Het interval tussen de cycli was drie weken.De mediane follow-up bedroeg 63,9 maanden (IQR 44,6-78,9). 63,2 maanden (45,2-77,7) in de IVA-groep en 64,3 maanden (41,4-79,4) in de 'IVA plus doxorubicine'-groep. De recidiefvrije driejaarsoverleving was 67,5% (95% CI 61,2-73,1) in de 'IVA plus doxorubicine'-groep en 63,3% (56,8-69,0) in de IVA-groep (hazard ratio 0,87, 95% CI 0,65-1,16; p = 0,33). De algemene driejaarsoverleving was 78,3% (95% CI 72,4-83,0) in de 'IVA plus doxorubicine'-groep versus 80,6% (74,9-85,1) in de IVA-groep (HR 1,17, 95% CI 0,82-1,67; p=0,37).Graad 3-4 leukopenie (232 [93%] van de 249 patiënten in de 'IVA plus doxorubicine'-groep versus 194 [85%] van de 227 in de IVA-groep; p = 0,0061), anemie (195 [78%] versus 111 [49%]; p < 0,0001), trombocytopenie (168 [67%] versus 59 [26%]; p < 0,0001), en gastro-intestinale bijwerkingen (78 [31%] versus 19 [8%]; p < 0,0001) werden significant meer waargenomen in de 'IVA plus doxorubicine'-groep dan in de IVA-groep. Graad 3-5-infecties (198 [79%] versus 128 [56%]; p < 0,0001) waren eveneens significant meer aanwezig in de 'IVA plus doxorubicine'-groep dan in de IVA-groep. Men noteerde twee behandelingsgerelateerde overlijdens (een patiënt ontwikkelde een septische shock en een andere patiënt, gekend met Goldenhar-syndroom vertoonde onbehandelbare aanvallen) in de 'IVA plus doxorubicine'-groep. Deze beide overlijdens traden op na de eerste behandelingscyclus en er werden geen overlijdens waargenomen in de IVA-groep. Gezien een drastische toename van de bijwerkingen en geen voordeel op de overleving heeft doxorubicine geen plaats in de eerstelijnschemotherapie voor rhabdomyosarcoma.Bisongo, G., Jenney, M., Bergeron, C. et al.: Addition of dose-intensified doxorubicin to standard chemotherapy for rhabdomyosarcoma (EpSSG RMS 2005): a multicentre, open-label, randomised controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; 19: 1061-71. Published online June 22, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30337-1.