...

Na een mediane follow-up van 27,4 maanden (IQR 17,7-34,2) vertoonden 626 patiënten (405 (60%) van de 678 patiënten in de trebananibgroep en 221 (66%) van de 337 patiënten in de placebogroep) een progressievrij overlevingsinterval. Trebananib verbeterde de progressievrije overleving niet in vergelijking met placebo: de mediane progressievrije overleving bedroeg 15,9 maanden (95% CI 15,0-17,6) voor trebananib en 15,0 maanden (12,6-16,1) voor placebo (HR 0,93 [95% CI 0,79-1,09; p = 0,36]. De mediane algemene overleving bedroeg 46,6 maanden (39,3 - niet berekenbaar) in de trebananibgroep en 43,6 maanden (38,6 - niet berekenbaar) in de placebogroep (HR 0,99 [0,79-1,25]).De veiligheidsanalyse stelde een bijwerking van eender welke graad in het licht bij 666 (99%) van de 675 patiënten in de trebananibgroep en 327 (97%) van de 336 patiënten in de placebogroep. Ernstige bijwerkingen noteerde men bij 269 (40%) patiënten in de trebananibgroep en 104 (31%) in de placebogroep. Graad 3 of meer ernstige bijwerkingen werden waargenomen bij 76% (512 patiënten) in de trebananibgroep en 71% (237 patiënten) in de placebogroep. De meest voorkomende waren neutropenie (trebananib 238 [35 %] versus placebo 126 [38%]) anemie (76 [11%] versus 40 [12%]), en leukopenie (81 [12 %] versus 35 [10 %]). Trebananib was frequenter de oorzaak van een onderbreken van de behandeling omwille van bijwerkingen dan placebo (187 patiënten [28%] versus 44 [13%]). Het betrof vooral een onderbreken van de behandeling ten gevolge van graad 3 of meer ernstige bijwerkingen zoals gelokaliseerd oedeem (27 patiënten [4%] versus één [<1%]), graad 3 of meer ernstig gegeneraliseerd oedeem (18 [3%] versus 0), en graad 3 of meer ernstig lymfoedeem (12 [2 %] versus 0). Een fataal dringend neveneffect, deed zich voor tijdens de behandelingsperiode bij 20 (3%) patiënten in de trebananibgroep en één (<1%) patiënt in de placebogroep. Van de 20 fatale dringende nevenwerkingen tijdens de behandeling in de trebananibgroep, waren er zes (1%) geassocieerd met progressie van de aandoening. Twee fatale nevenwerkingen in de trebananibgroep werden beschouwd als gerelateerd aan trebananib, paclitaxel, en carboplatine (longinfectie en neutropenische colitis); twee werden beschouwd als te wijten aan paclitaxel en carboplatine (achteruitgang van de algemene toestand en verminderde bloedplaatjes). In de placebogroep noteerde men geen fatale nevenwerkingen te wijten aan de behandeling.Vergote, I., Scambia, G., O'Malley, D.M. et al: Trebananib or placebo plus carboplatin and paclitaxel as first-line treatment for advanced ovarian cancer (TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG-3001): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019. Published Online: May 7, 2019: http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30178-0.