...

De mediane follow-up bedroeg 11,9 maand (IQR 9,0-14,9). De progressievrije overleving was significant verlengd met camrelizumab plus chemotherapie in vergelijking met chemotherapie alleen (mediaan 11,3 maand tegenover 8,3 maand). De progressievrije overleving op 12 maand bedroeg 49,6% (41,7%-57,1%) in de groep met camrelizumab plus chemotherapie en 35,1% (27,0%-43,2%) in de groep met enkel chemotherapie.De geschatte mediane algemene overleving werd niet bereikt (95% CI: 16,6 maand-niet bereikt) in de groep met camrelizumab plus chemotherapie tegenover 20,9 maand (14,2-niet bereikt) in de chemotherapiegroep (HR 0,73 [95% CI 0,53-1,02]; p=0,0330). De geschatte algemene overleving op 12 maanden bedroeg 74,9% (95% CI 68,1-80,4%) in de groep met camrelizumab plus chemotherapie en 67,1% (95% CI 60,1-73,3%) in de groep met enkel chemotherapie. Bij een mediane follow-up van 19,3 maanden noteerden de onderzoekers 92 (45%) overlijdens in de groep met camrelizumab plus chemotherapie en 113 (55%) in de groep met enkel chemo. De mediane algemene overleving in de chemogroep bedroeg 20,5 maand (95% CI 15,9-24,4), en de geschatte mediane algemene overleving in de groep met camrelizumab plus chemo was 27,9 maand (95% CI, 21,9-niet bereikt). De HR voor overlijden was 0,73 (95% CI 0,55-0,96; p=0,0117).In vergelijking met de chemogroep is het voorkomen van behandelingsgerelateerde nevenwerkingen van graad 3 of erger hoger in de groep met camrelizumab plus chemotherapie (141 [69%] tegenover 98 [47%]). De meest voorkomende behandelingsgerelateerde nevenwerkingen van graad 3 of erger waren vermindering van de neutrofielen (78 [38%] patiënten in de camrelizumab/chemogroep tegenover 63 [30%] patiënten in de chemogroep), vermindering van de witte bloedcellen (40 [20%] tegenover 30 [14%]), anemie (38 [19%] tegenover 23 [11%]), en vermindering van de bloedplaatjes (34 [17%] tegenover 24 [12%]). Ernstige behandelingsgerelateerde nevenwerkingen werden genoteerd bij 36% (74/205) in de camrelizumab/chemogroep en 13% (27/207) in de chemogroep.Zhou, C., Chen, G., Huang, Y. et all: Camrelizumab plus carboplatin and pemetrexed versus chemotherapy alone in chemotherapy-naive patients with advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (CameL): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Respir Med 2020 Dec S2213-2600(20)30365-9. Published Online December 18, 2020. https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(20)30365-9