...

Na een mediane follow-up van 82,6 maanden, bedroeg de ziektevrije vijfjaarsoverleving 73,4% (95% [CI] 67,7-79,1) in de 'IC gevolgd door CRT'-groep en 63,1% (95% CI 56,8-69,4) in de groep met CRT alleen (p = 0,007). De metastasevrije vijfjaarsoverleving was eveneens significant hoger in de 'IC gevolgd door CRT'-groep (82,8%, 95% CI 77,9-87,7) dan in de 'CRT alleen'-groep (73,1%, 95% CI 67,2-79,0, p = 0,014). Alhoewel er, wat algemene overleving betreft, geen significante verschillen werden waargenomen na drie jaar (87,9% versus 85,0%, HR = 0,74 [95% CI 0,46-1,18], p = 0,208), is dit wel het geval na vijf jaar en noteerde men een duidelijk betere overleving: 80,8% in de 'IC- gevolgd door CRT'-groep versus 76,8 % in de 'CRT alleen'-groep (HR = 0,69 [95% CI 0,49-0,98], p = 0,040).De meest frequente graad 3 tot 4-bijwerkingen tijdens de IC waren neutropenie (14,7%). Tijdens de CRT was het algemeen voorkomen van graad 3 tot 4-bijwerkingen significant hoger in de 'IC gevolgd door CRT'-groep dan in de groep met CRT alleen (66,3% versus 49,1%, p < 0.001).Nochtans weerhield men gedurende de follow-upperiode een significant hoger aantal patiënten met oogschade in de 'CRT alleen'-groep dan in de 'IC gevolgd door CRT'-groep (16,4% [39/238] versus 9,7% [23/238], p = 0,029). Het verschil in incidentie van craniale zenuwverlamming ten gevolge van radiotherapie was 16,0% (38/238) in de 'CRT alleen'-groep versus 10,1 % (24/238) in de 'IC gevolgd door CRT'-groep, hetgeen marginaal statistisch significant is (p = 0,057).IC gevolgd door CRT leidt tot een betere ziektevrije overleving, metastasevrije overleving en algemene overleving in vergelijking met CRT alleen en kan dus aanbevolen worden voor de behandeling van lokaal uitgebreid nasofaryngeaal carcinoma.Yang, Q., Cao, S-M., Guo, L. et al: Induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy alone in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: long-term results of a phase III multicentre randomised controlled trial. European Journal of Cancer 119 (2019) 87-96. Received 9 January 2019; received in revised form 23 June 2019; accepted 4 July 2019, https://doi.org/10.1016/j.ejca.2019.07.007