...

De onderzoekers hebben de gegevens doorgenomen van 70.832 volwassen Zweden (31.258 vrouwen van 49-83 jaar en 39.574 mannen van 45-79 jaar) die waren ingeschreven in de Swedish Mammography Cohort en de Cohort of Swedish Men. De deelnemers hadden geen kanker of diabetes en werden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over hun consumptie van suikerhoudende dranken, hun opleidingsniveau, hun rookgedrag, hun gewicht en lichaamslengte, lichaamsbeweging, de consumptie van alcohol en de eetgewoontes. Na een gemiddelde follow-up van 13,4 jaar hebben de onderzoekers 127 gevallen van kanker van de extrahepatische galwegen geregistreerd, waarvan 71 gevallen van galblaaskanker, en 21 gevallen van kanker van de intrahepatische galwegen. Na correctie voor andere risicofactoren bleken vrouwen en mannen die meer suikerhoudende dranken gebruikten een statistisch significant hoger risico te lopen op ontwikkeling van kanker van de extrahepatische galwegen en met name van galblaaskanker. Bij multivariate analyse bedroeg de hazard ratio van kanker van de extrahepatische galwegen bij het drinken van twee of meer porties suikerhoudende dranken per dag (200 ml/portie) versus geen enkele 1,79 (95% betrouwbaarheidsinterval = 1,02-3,13). De HR van galblaaskanker bedroeg 2,24 (95% betrouwbaarheidsinterval = 1,02-4,89). De HR van kanker van de intrahepatische galwegen was 1,69 (95% BI 0,41-7,03).Larsson SC et al.: Sweetened Beverage Consumption and Risk of Biliary Tract and Gallbladder Cancer in a Prospective Study JNCI J Natl Cancer Inst (2016) 108 (10): djw125 .doi: 10.1093/jnci/djw125