...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 5.718 hartpatiënten van meer dan 65 jaar (gemiddelde leeftijd 75 jaar) die werden gezien aan het universitaire gezondheidscentrum McGill in Montreal, Canada, en die tussen 2000 en 2011 radiotherapie van de borstkas, het hoofd of de hals hadden gekregen. De meeste patiënten (n = 4.166) namen statines in. De meeste patiënten hadden een onderliggende hart- en vaataandoening.Het gebruik van statines correleerde met een 32% lager risico op cerebrovasculair accident (relatief risico [HR] = 0,68, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,48-0,98, p = 0,0368). Ook de incidentie van een samengesteld eindpunt van hartinfarct, cerebrovasculair accident en cardiovasculaire sterfte was lager, maar die daling met 15% was niet statistisch significant. De bruto incidentie van cardiovasculaire accidenten was 10,31% bij de patiënten die geen statine gebruikten, en 9,03% bij de patiënten die wel een statine innamen (HR = 0,92, 95% BI 0,76-1,10, p = 0,3451]). Boulet J et al. Statin Use and Risk of Vascular Events Among Cancer Patients After Radiotherapy to the Thorax, Head, and Neck. Journal of the American Heart Association. 2019; 8. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 2 juli 2019 ; https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005996; https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.117.005996