...

Prof. Suresh Ramalingham (Universiteit van Atlanta, VS) presenteerde in Genève de resultaten van de studies Checkmate 063 en 017, met gegevens over de totale overleving na 18 maanden, een update van de totale overleving na twee jaar in Checkmate 063 en aanvullende analyses van cytokines.CheckMate 063 en 017 In de CheckMate 063-studie werden 117 patiënten met een spinocellulair longcarcinoom behandeld met nivolumab (3 mg/kg om de twee weken) tot optreden van tumorprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. Het primaire eindpunt was het percentage objectieve respons dat door een onafhankelijk evaluatiecomité werd berekend op grond van radiologische beelden volgens RECIST v1.1-criteria. In de CheckMate 017-studie werden de patiënten gerandomiseerd naar nivolumab (3 mg/kg om de twee weken, n = 135) of docetaxel (75 mg/m² om de drie weken, n = 137) tot ziekteprogressie of stopzetting van de studie wegens bijwerkingen of een andere reden. Het primaire eindpunt was de totale overleving. In beide studies mocht de behandeling worden voortgezet na ziekteprogressie. In beide studies werden ook de serumspiegels van cytokines bepaald bij de start van de studie. Er werd SQ-cytoscore opgesteld om het effect van de geïdentificeerde cytokines op de totale overleving te meten. De SQ-cytoscore onderscheidt twee categorieën: 'hoog' en 'laag'.Nivolumab, een duidelijk voordeel De belangrijkste resultaten van die twee studies en de update worden hieronder samengevat. Tabel 1NSCLC: CheckMate 017 en 063, update van de belangrijkste gegevens Figuur 1CheckMate 063, update van de gegevens over de totale overleving na twee jaar "De update toont dus vrij opmerkelijke resultaten wat de totale overleving betreft en net zoals in de vorige studies was het profiel van bijwerkingen van nivolumab zeer gunstig", zei prof. Suresh Ramalingham.Profiel van cytokines De mediane totale overleving bedroeg 15,6 maanden in de groep met een 'hoge' SQ-score (profiel van serumcytokines) en 5,3 maanden in de groep met een 'lage' score, een significante daling van het overlijdensrisico met 52% bij de patiënten met een hoge score in vergelijking met de patiënten met een lage score (HR = 0,48; p < 0,0001).