...

De mediane behandelingsdosis voor alle patiënten was 50,4 Gy. Acute toxiciteit (graad > of = 3) werd waargenomen bij 71% van de stentpatiënten en bij slechts 27% van deze bij wie geen stent werd ingebracht (p < 0,01). De nevenwerkingen bestonden voornamelijk uit oesophagitis (39% versus 20%; p = 0,05), deshydratatie (29% versus 13%; p = 0,07), en anorexia (14% versus 5%; p = 0,13). De enige significante predictor van acute toxiciteit bij multivariabele analyse was oesophagale stenting (odds ratio 8,1; p < 0,01). Van de 103 patiënten ondergingen 29% van de gestente en 51% van de niet-gestente patiënten een oesofagectomie. Bovendien vertoonden de gestente patiënten een minder goede mediane overleving, vergeleken met de niet-gestente (11,5 maand versus 22,0 maand; hazard ratio 2,3; p = 0,016).Oesofagiale stenting bij patiënten die chemoradiotherapie ondergaan omwille van oesophaguskanker, is dus geassocieerd met een significant hogere acute toxiciteit, minder kans op oesofagectomie en een slechtere overleving.Francis S.R. et al:Toxicity and Outcomes in Patients With and Without Esophageal Stents in Locally Advanced Esophageal Cancer. Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 99, No. 4, pp. 884 - 894, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.06.2457. Received Oct 31, 2016, and in revised form May 25, 2017. Accepted for publication Jun 19, 2017.