...

Een groep van het Dana-Farber Cancer Institute heeft een in-vitro-onderzoek uitgevoerd naar de effecten van statines op prostaatkankercellen en een retrospectieve studie bij patiënten met een gevorderde prostaatkanker die een androgeendeprivatietherapie kregen. De in-vitrostudie toonde aan dat statines interfereren met de captatie van DHEAS (dehydro-epiandrosteronsulfaat) door competitieve remming van SLCO2B1, een transporter van organische anionen. Dat mechanisme zou kunnen verklaren waarom statines de evolutie van een gevorderde prostaatkanker vertragen. De retrospectieve klinische studie werd uitgevoerd bij 926 patiënten met een prostaatkanker die een androgeendeprivatietherapie kregen. De mediane duur van de follow-up bedroeg 5,8 jaar. Van de patiënten kreeg 31% statines op het ogenblik dat de androgeendeprivatietherapie werd gestart. De mediane tijd tot ziekteprogressie (gedefinieerd als een stijging van het PSA-gehalte) was significant langer bij de patiënten die statines kregen (27,5 maanden), dan bij de patiënten die er geen kregen (17,4 maanden) (p < 0,001). Statines verlaagden het risico op progressie van de prostaatkanker tijdens een androgeendeprivatietherapie dus met 17%. Het verschil bleef significant na correctie voor vooraf gespecificeerde prognostische factoren en werd bevestigd bij patiënten met en zonder metastasen.