...

Deze studie heeft patiënten die tussen 2005 en 2014 waren behandeld voor borstkanker, prospectief gevolg om lymfoedeem op te sporen en de oorzaken ervan te analyseren. Er werden in het totaal 3041 metingen uitgevoerd waarvan 2849 met lymfoedeem. Bij univariate analyse werd geen significant verband waargenomen tussen het optreden van lymfoedeem en veranderingen van het volume van de arm, de gewichtstoename, een bloedafname (p = 0,62), injecties (p = 0,77), een trauma (p = 0,0811), het aantal vluchten (p = 0,77 voor één of twee en p = 0,91 voor drie of vier vluchten) en de duur van de vluchten (p = 0,43 voor vluchten van 1-12 uur en p = 0,54 voor vluchten ≥ 12 uur). Een body mass index ≥ 25 kg/m² op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld (p = 0,0064), oksellymfeklieruitruiming (p = 0,0003), metingen van de bloeddruk (p = 0,034), bestraling van de regionale lymfeklieren (p < 0,001) en cellulitis (p < 0,001) correleerden significant met een volumetoename van de arm. Bij multivariate analyse correleerden een body mass index ≥ 25 kg/m² (p = 0,0236), oksellymfeklieruitruiming (p <0,001), bestraling van de regionale lymfeklieren (p = 0,0364) en cellulitis (p <0,001) met een volumetoename van de arm.