...

De auteurs hebben de samengevoegde gegevens geanalyseerd van twee Amerikaanse prospectieve cohortonderzoeken. De gegevens werden geanalyseerd tussen 1 november 2017 en 7 maart 2018. In het totaal hebben 133.371 gezondheidswerkers informatie gegeven over de inname, de frequentie, de dosering en de duur van gebruik van aspirine sinds 1980 (vrouwen) of sinds 1986 (mannen). Patiënten met een diagnose van kanker (huidkanker buiten melanoom niet meegeteld) werden geweerd.87.507 van de 133.371 deelnemers waren vrouwen en 45.864 mannen. In 1996, de mediane tijd van follow-up, bedroeg de gemiddelde leeftijd (62 jaar (SD 8) bij vrouwen en 64 (SD 8) bij mannen. Tijdens een follow-up van meer dan 26 jaar (in het totaal 4.232.188 patiëntjaren) werd bij 108 patiënten (65 vrouwen en 43 mannen) een diagnose van hepatocellulair carcinoom gesteld. Regelmatige inname van ≥ 2 tabletten aspirine van 325 mg per week correleerde met een lager risico op hepatocellulair carcinoom in vergelijking met een onregelmatige inname (gecorrigeerde HR 0,51, 95% BI: 0,34-0,77).Het gunstige effect correleerde met de dosering. De gecorrigeerde HR van hepatocellulair carcinoom was 0,87 (95% BI: 0,51-1,48) bij inname van hoogstens 1,5 tabletten van 325 mg per week, 0,51 (95% BI: 0,30-0,86) bij inname van 1,5 tot 5 tabletten per week en 0,49 (95% BI: 0,28-0,96) bij inname van meer dan 5 tabletten per week in vergelijking met geen inname van aspirine (p voor de tendens = 0,006). Het risico op hepatocellulair carcinoom was significant lager naarmate aspirine langer werd ingenomen (p voor de tendens = 0,03). Er werd een daling waargenomen bij inname van minstens 1,5 tabletten van 325 mg aspirine per week gedurende 5 jaar of langer (gecorrigeerde HR 0,41, 95% BI: 0,21-0,77). Het gebruik van andere niet-steroïdale ontstekingsremmers correleerde niet significant met het risico op hepatocellulair carcinoom (gecorrigeerde HR 1,09, 95% BI: 0,78-1,51).Simon TG et al. Association Between Aspirin Use and Risk of Hepatocellular Carcinoma. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 4 oktober 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.4154. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2704212