...

In deze chemo-chirurgiegroep van 1.015 patiënten werden er 337 (33,2%) behandeld met een adjuvante bestraling (trimodale behandeling) en 678 (66,8%) met chemo-chirurgie alleen (duomodale behandeling).De trimodale behandeling ging gepaard met een significant betere algemene overleving (HR 0,83 (0,72-0,95, p=0,008). Na IPTW (inverse probability of treatment weighting) was deze algemene verbeterde overleving echter niet meer statistisch significant (HR 0,91 (0,79-1,04, p=0,167). Voor de volledige cohorte bedroeg de mediane algemene overleving aangepast met IPTW 15 tegenover 18 maanden voor respectievelijk chemo-chirurgie tegenover trimodale behandeling (niet statistisch significant). Gelijkaardig, waren de algemene tweejaars- en vijfjaarsoverleving aangepast met IPTW, respectievelijk 29% tegenover 31,7% en 8% tegenover 9,7% (eveneens niet statistisch significant). Wanneer men echter de subgroep met gelokaliseerde aantasting beschouwt, constateert men wel een duidelijk beter resultaat met trimodale behandeling. Deze subgroepanalyse toonde immers een significant betere algemene overleving (HR 0,56, CI 0,4-0,8, p = 0,001) en een mediane algemene overleving van 15 tegenover 24 maanden met overeenstemmende totale twee- en vijfjaarsoverleving van 26,1% tegenover 48,1% en 5,9% tegenover 21,3%, in het voordeel van de trimodale behandeling. Bovendien, blijft deze verbetering, ook na de IPTW-aanpassing, statistisch significant wat betreft algemene overleving (HR 0,68, CI 0,5-0,95, p = 0,025) met een mediane algemene overleving van 15 tegenover 22 maanden en overeenstemmende totale algemene twee- en vijfjaarsoverleving van respectievelijk 26,1% tegenover 41,1% en 5,7% tegenover 15,6%. Thompson, A. B., Quinn, T. J., Siddiqui, A. Z. et al.: Addition of radiotherapy to surgery and chemotherapy improves survival in localized malignant pleural mesothelioma: A Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) study. Lung Cancer 146 (2020) 120-126. Received 25 January 2020; Received in revised form 23 April 2020; Accepted 22 May 2020. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2020.05.032