...

De studie van Paul McGale (Oxford, VK) et al. is zeker welkom. Er bestaan immers duidelijke richtlijnen over radiotherapie bij patiënten zonder lymfeklierinvasie of met invasie van minstens 4 lymfeklieren, maar bij patiënten met 1 tot 3 positieve klieren zijn de richtlijnen veel vager. We weten inderdaad niet of radiotherapie al dan niet gunstige effecten heeft.Daarom heeft een Engelse groep een meta-analyse uitgevoerd van studies die het effect van radiotherapie op lange termijn hebben onderzocht. Die studies werden uitgevoerd tussen 1964 en 1982. De follow-up bedroeg minstens 10 jaar om recidieven te evalueren en duurde tot 2009 om de sterfte te evalueren. De auteurs hebben op grond van bepaalde randomisatiecriteria 14 studies geselecteerd voor hun meta-analyse met in het totaal 3786 patiënten (in het totaal 43 000 patiëntjaren follow-up tot in 2009).Bij de 700 vrouwen zonder klierinvasie had radiotherapie volgens de meta-analyse geen enkel effect op de frequentie van recidief en de sterfte aan borstkanker. Bij de 1314 patiënten met 1-3 positieve klieren verlaagde radiotherapie de frequentie van recidief over een periode van 10 jaar met 32% (RR = 0,68; 95% BI = 0,57-0,82; p = 0,00006) en de sterfte aan borstkanker na 20 jaar met 20% (RR = 0,80; 95% BI = 0,67-0,95; p = 0,01). 1133 van de 1314 patiënten hebben een systemische behandeling gekregen (cyclofosfamide, metotrexaat en fluoro-uracil of tamoxifen). Een interessante vaststelling is ook dat radiotherapie de frequentie van recidief en de sterfte in dezelfde mate verlaagde. De meta-analyse bevestigt ook het nut van radiotherapie bij patiënten met 4 of meer positieve klieren (n = 1772): de frequentie van recidief daalde met 21% en de sterfte aan borstkanker met 13%.De auteurs blijven echter bescheiden wat hun resultaten betreft. Het risico op recidief is nu immers waarschijnlijk kleiner dan vroeger. Daartegenover staat dan weer dat de radiotherapie zelf sterk verbeterd is. Wat er ook van zij, volgens de auteurs zou het interessant zijn om de richtlijnen dienovereenkomstig aan te passen.