...

Vorsers hebben de resultaten doorgenomen van zes retrospectieve studies bij in het totaal 597 patiënten met een klein hepatocellulair carcinoom. 313 patiënten waren behandeld met radiofrequentieablatie en 284 met mini-invasieve chirurgie. De vorsers hebben de volgende eindpunten geëvalueerd: de totale overleving, de ziektevrije overleving, de incidentie van plaatselijk recidief, het aantal complicaties, de duur van het ziekenhuisverblijf en de duur van de operatie.De driejaarsoverleving was hoger bij de patiënten die mini-invasieve chirurgie hadden ondergaan, dan bij de patiënten bij wie radiofrequentieablatie was uitgevoerd (OR = 0,55, 95% BI = 0,36-0,84). Het percentage ziektevrije overleving na drie jaar was beter na mini-invasieve chirurgie dan na radiofrequentieablatie (OR = 0,63, 95% BI = 0,41-0,98). Ook de incidentie van plaatselijk recidief was hoger na radiofrequentieablatie dan na mini-invasieve chirurgie (OR = 2,24, 95% BI = 1,47 à 3,42).Radiofrequentieablatie veroorzaakte minder postoperatieve complicaties (OR = 0,34, 95% BI = 0,22-0,53), de duur van de interventie was korter (OR = - 145,31, 95% BI = -200,24 tot - 90,38) en ook het ziekenhuisverblijf was korter (OR = - 4,02, 95% BI = - 4,94 tot - 3,10).Si MB et al. Efficacy and safety of radiofrequency ablation versus minimally invasive liver surgery for small hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. Surgical Endoscopy August 2019, Volume 33, Issue 8, pp 2419-2429; https://doi.org/10.1007/s00464-019-06784-0; https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00464-019-06784-0