...

Het ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)-protocol* bestaat voornamelijk uit het per oraal toedienen van koolhydraatoplossingen net voor de operatie en onmiddellijk erna. Uit deze studie blijkt dat het ook bij gastrectomiepatiënten een sneller ontslag uit het ziekenhuis mogelijk maakt en de kans op postoperatieve complicaties vermindert.In deze prospectieve studie werden 142 patiënten, die een curatieve gastrectomie dienden te ondergaan, gerandomiseerd in twee groepen: 73 patiënten werden behandeld volgens het ERAS-protocol. De andere groep van 69 patiënten onderging een conventionele pre- en postoperatieve behandeling. De hospitalisatieduur was significant korter in de ERAS-groep (9 versus 10 dagen, P = 0,037). Bovendien noteerde men tevens een lagere graad van ernstige postoperatieve verwikkelingen (4,1% versus 15,4%, P = 0,042), en een hogere lichaamsgewichtratio tegenover het preoperatieve gewicht na een week en een maand (respectievelijk 0,962 versus 0,957, P = 0,020 en 0,951 versus 0,937, P = 0,021).* Fearon KC, Ljungqvist O, Von Meyenfeldt M, Revhaug A, Dejong CH, Lassen K, et al. Enhanced recovery after surgery: a consensus review of clinical care for patients undergoing colonic resection. Clin Nutr. 2005;24:466-77.Tanaka R. et al.: Protocol for enhanced recovery after surgery improves short-term outcomes for patients with gastric cancer: a randomized clinical trial. Gastric Cancer (2017) 20:861-871. DOI 10.1007/s10120-016-0686-1.