...

Meerdere studies die het verband met prostaatkanker hebben onderzocht, concluderen dat er een negatieve correlatie bestaat tussen de seleniumspiegel en het risico op prostaatkanker. Maar hoe zit dat bij patiënten die al prostaatkanker hebben? Een studie bij 4.459 patiënten met prostaatkanker heeft geprobeerd daar een antwoord op te vinden. Het primaire eindpunt in deze studie was de sterfte. Na een mediane follow-up van 8,9 jaar zijn 965 patiënten gestorven (21,6%). Van de patiënten is 23,4% gestorven aan prostaatkanker en 27,7% aan hart- en vaataandoeningen. De sterfte aan prostaatkanker was 2,6-maal hoger bij de mannen die minstens 140 µg selenium per dag innamen, dan bij de mannen die geen extra selenium innamen (95% BI = 1,44 - 4,70, p < 0,001). Het RR bedroeg 1,18 bij inname van 1-24 µg/d en 1,33 bij inname van 25-139 µg/d. De auteurs concluderen dat het niet wenselijk is hoge doses selenium aan te raden bij patiënten met prostaatkanker.