...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 37.207 vrouwen in het kankerregister van Nederland. Het ging om vrouwen met een borstkanker in stadium T1-2, N0-1, M0, die was gediagnosticeerd tussen januari 2000 en december 2004. De behandeling omvatte conservatieve borstchirurgie plus radiotherapie (n = 21.734; 58%) of een mastectomie (n = 15.473; 42%).De mediane follow-up bedroeg 11,4 jaar. Volgens een niet-gecorrigeerde analyse was de tienjaarsoverleving beter bij de vrouwen die conservatieve borstchirurgie plus radiotherapie hadden gekregen (hazard ratio 0,51, p < 0,0001). Bij multivariate analyse met correctie voor de leeftijd, de sociaaleconomische toestand, de grootte van het ziekenhuis, de streek, de precieze ligging, het histologische type, de graad van differentiatie en de grootte van de tumor, het aantal positieve lymfeklieren, de aan- of afwezigheid van hormoonreceptoren en een eventuele systemische adjuvante behandeling bleef de overleving significant beter met conservatieve borstchirurgie plus radiotherapie (gecorrigeerde HR = 0,81, p < 0,0001), ongeacht het T- en N-stadium.Van Maaren MC et al. 10 year survival after breast-conserving surgery plus radiotherapy compared with mastectomy in early breast cancer in the Netherlands: a population-based study. The Lancet Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 22 juni 2016DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30067-5