...

Tussen oktober 2016 en november 2017 hebben de auteurs aan 561 vrouwen met borstkanker stadium 0 tot III die waren opgenomen in een groot prospectief cohortonderzoek, gevraagd om de BREAST-Q-vragenlijst in te vullen. De mediane leeftijd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, was 37 jaar. De gemiddelde scores op de BREAST-Q-vragenlijst op elk domein (borst, lichamelijke, psychosociale en seksuele tevredenheid) werden vergeleken naargelang van het type chirurgie (borstsparende chirurgie, unilaterale of bilaterale mastectomie).28% van de ondervraagde vrouwen had een borstsparende chirurgie ondergaan en 72% een mastectomie. 72% van die laatste vrouwen had een bilaterale operatie ondergaan en bij 89% was reconstructieve chirurgie uitgevoerd. Hogere BREAST-Q-scores wijzen op een betere levenskwaliteit. Met lineaire regressieanalyse hebben de auteurs gezocht naar factoren die correleerden met de scores op de vragenlijst.De gemiddelde BREAST-Q-score voor tevredenheid over de borst bedroeg 65,9 bij de vrouwen die borstsparende chirurgie hadden ondergaan, 59,5 bij de vrouwen bij wie een unilaterale mastectomie was uitgevoerd, en 60,3 bij de vrouwen bij wie een bilaterale mastectomie was uitgevoerd. De gemiddelde score voor het psychosociale welzijn bedroeg respectievelijk 76,1, 70,5 en 68,1. Ook de gemiddelde score voor de seksuele tevredenheid was het hoogst bij de vrouwen die borstsparende chirurgie hadden ondergaan: respectievelijk 57,5% na borstsparende chirurgie, 53,2% na unilaterale mastectomie en 48,6% na bilaterale mastectomie.Dominici LS et al. Local therapy and quality of life outcomes in young women with breast cancer. SABCS 2018. Abstract GS6-06. https://www.abstracts2view.com/sabcs18/view.php?nu=SABCS18L_516&terms=