...

De auteurs hebben voor hun studie de Deense ziekenhuisregisters met elkaar gekruist. Tussen 1994 en 2013 werden 13.759 patiënten die waren opgenomen wegens een eerste acute pericarditis zonder voorgeschiedenis van kanker, in de registers opgenomen. Die patiënten werden dan gevolgd gedurende gemiddeld 6,4 jaar.Tijdens die follow-up werd een kanker gediagnosticeerd bij 1.550 patiënten. Het verwachte cijfer in de algemene populatie zou 1.070 geweest zijn. De gestandaardiseerde incidentieverhouding (aantal waargenomen gevallen/verwacht aantal gevallen) bedroeg 1,5 (95% BI = 1,4-1,5). Bij patiënten met een pericarditis met pericarduitstorting bedroeg de gestandaardiseerde incidentieverhouding 2,1 (95% BI = 1,9-2,3).Bij 376 van de 1.550 patiënten werd de kanker gediagnosticeerd binnen drie maanden na de diagnose van de pericarditis. Longkanker was de frequentste diagnose (56% van de gevallen). De gestandaardiseerde incidentieverhouding van longkanker in geval van pericarditis bedroeg 65 (95% BI = 56,5-74,4). Het risico op myeloïde leukemie en non-hodgkinlymfoom was respectievelijk factor 49 en 30 hoger. Na de acute fase daalde het risico weer, maar het werd nooit weer helemaal normaal. Het totale risico op kanker bedroeg 2,7% tijdens de eerste drie maanden na een diagnose van pericarditis en 3,7% tijdens het eerste jaar.De pericarditis correleerde tot slot met de prognose van de kanker. Bij de 1.550 patiënten met pericarditis en kanker bedroeg de overleving drie maanden na de diagnose van kanker 80%. In een groep van 7.664 patiënten met kanker zonder pericarditis bedroeg de overleving na drie maanden 86% (RR=1,5 ; 95% BI = 1,3-1,8).Soggard KK et al. Pericarditis as a Marker of Occult Cancer and a Prognostic Factor for Cancer Mortality. Circulation 2017, Online gepubliceerd voor de papieren versie op 29 juni 2017. DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024041. http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/06/29/CIRCULATIONAHA.116.024041