...

Deze studie heeft 81 patiënten gerandomiseerd naar pazopanib in een dosering van 800 mg/d plus de beste ondersteunende zorg (n = 40) of alleen de beste ondersteunende zorg (n = 41). De patiënten van de controlegroep mochten pazopanib krijgen in geval van tumorprogressie. De mediane follow-up bedroeg 26,4 maanden in de pazopanibgroep en 28,9 maanden in de controlegroep. De progressievrije overleving na 4 maanden was respectievelijk 45,2% en 17,6% (HR = 0,59, p = 0,029). De mediane progressievrije overleving was respectievelijk 3,4 en 2,3 maanden (HR = 0,59, p = 0,03). Bij de 36 patiënten van de controlegroep die waren overgeschakeld op pazopanib, bedroeg de mediane progressievrije overleving sinds het starten van pazopanib 3,5 maanden. Bij 72% van de 76 patiënten die werden behandeld met pazopanib, zijn graad ? 3-bijwerkingen opgetreden. Hypertensie is opgetreden bij 38% van de patiënten van de pazopanibgroep en 36% van de patiënten van de controlegroep.