...

De auteurs van deze studie hebben de gegevens doorgenomen van de EORTC 62043- en de EORTC 62072-studie, die werden uitgevoerd voor registratie van pazopanib bij de behandeling van een gevorderd of gemetastaseerd sarcoom van de weke delen.De auteurs hebben de gegevens en meer bepaald de progressievrije overleving en de totale overleving vergeleken naargelang de patiënten al dan niet zuurremmers hadden ingenomen gedurende minstens 80% van de duur van behandeling. Van de 333 patiënten die in aanmerking kwamen voor de analyse, hadden er 59 een zuurremmer ingenomen gedurende minstens 80% van de duur van behandeling met pazopanib.De mediane progressievrije overleving was korter bij de patiënten die een zuurremmer hadden ingenomen, dan bij de patiënten die er geen hadden ingenomen: respectievelijk 2,8 en 4,6 maanden (HR, 1,49; 95% BI 1,11-1,99; p = 0,01). Ook de mediane totale overleving was significant korter: respectievelijk 8 en 12,6 maanden (HR, 1,81; 95% BI 1,31-2,49; p < 0.01). Hoe langer de duur van gebruik van zuurremmers, des te minder effectief was pazopanib. Die effecten werden niet waargenomen bij de patiënten van de placebogroep. Volgens de auteurs ondersteunt dat de hypothese van een directe interactie tussen zuurremmers en pazopanib.Mir O et al. Impact of Concomitant Administration of Gastric Acid-Suppressive Agents and Pazopanib on Outcomes in Soft-Tissue Sarcoma. Clin Cancer Res. 2019 Mar 1; 25(5):1479-1485. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-2748. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30765389