...

Tussen januari 2011 en januari 2018 werd bij 4.064 patiënten een diagnose van NSCLC gesteld. De mediane leeftijd was 66,0 jaar, 51,9% van de patiënten waren vrouwen, 78,3% rookte of had gerookt, 77,6% had een niet-spinocellulaire kanker. Bij 871 patiënten (21,4%) vertoonde de tumor mutaties van EGFR, ALK of ROS1, bij 701 (17,2%) vertoonde de tumor mutaties van het EGFR-gen, bij 128 (3,1%) vertoonde de tumor ALK-mutaties en bij 42 (1,0%) vertoonde de tumor mutaties van het ROS1-gen. In zeven jaar tijd zijn 1.946 patiënten overleden. Bij de patiënten met een tumor met genetische afwijkingen was de totale overleving beter bij de 575 patiënten die een gerichte behandeling hadden gekregen, dan bij de 560 patiënten die geen gerichte behandeling hadden gekregen (mediane overleving te tellen vanaf de diagnose respectievelijk 18,6 en 11,4 maanden, p < 0,001).De mutatiebelasting van de tumor (TMB) was hoger bij rokers dan bij niet-rokers (8,7 vs. 2,6, p < 0,001) en was lager bij patiënten met dan bij patiënten zonder EGFR-mutatie (3,5 vs. 7,8, p < 0,001), ALK-mutatie (2,1 vs. 7,0, p < 0,001), RET-mutatie (4,6 vs. 7,0, p = 0,004) en ROS1-mutatie (4,0 vs. 7,0, p = 0,03).Bij de 1.290 patiënten (31,7% van de totale groep) die een behandeling hadden gekregen met PD-1- of PD-L1-antagonisten, correleerde een TMB ≥ 20 met een significant betere totale overleving gemeten vanaf het begin van de behandeling dan een TMB < 20 (mediane totale overleving respectievelijk 16,8 en 8,5 maanden, p < 0,001). Een hogere TMB correleerde ook met een langere behandelingsduur (mediane duur respectievelijk 7,8 en 3,3 maanden, p < 0,001) en een hoger percentage gunstige klinische effecten (80,7% versus 56,7%, p < 0,001).Singal G et al: Association of Patient Characteristics and Tumor Genomics With Clinical Outcomes Among Patients With Non-Small Cell Lung Cancer Using a Clinicogenomic Database. JAMA. 2019; 321(14): 1391-1399. doi:10.1001/jama.2019.3241. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2730114?resultClick=3