...

De auteurs hebben voor hun onderzoek de gegevens doorgenomen van 65.869 vrouwen van 54 tot 86 jaar die vragenlijsten hadden beantwoord tussen 1999 en 2003. Tijdens een gemiddelde follow-up van 8,32 jaar werden 7.149 kankers gediagnosticeerd. Een voorgeschiedenis van parodontitis correleerde met een hoger risico op kanker (HR, 1,14; 95% BI = 1,08-1,20). Als de analyse werd beperkt tot de 34.097 niet-rokende vrouwen, bleef het verschil overeind (HR, 1,12; 95% BI = 1,04-1,22). Er werd een verband vastgesteld tussen parodontitis en borstkanker (HR, 1,13, 95% BI = 1,03-1,23), longkanker (HR, 1,31, 95% BI = 1,14-1,51), slokdarmkanker (HR, 3,28, 95% BI = 1,64-6,53), galblaaskanker (HR, 1,73; 95% BI = 1,01-2,95) en melanoom (HR, 1,23; 95% BI = 1,02-1,48) en een borderlinecorrelatie met maagkanker (HR, 1,58; 95% BI = 0,94-2,67).De auteurs concluderen dat parodontitis het risico op kanker verhoogt bij bejaarde vrouwen, ook als ze niet roken. Bepaalde anatomische plaatsen lijken een hoger risico te lopen.Nwizu NN et al. Periodontal Disease and Incident Cancer Risk among postmenopausal Women: Results from the Women's Health Initiative Observational Cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers prev; 26(8); 1255-65, 2017. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-17-0212. http://cebp.aacrjournals.org/content/26/8/1255