...

De studie werd uitgevoerd bij 89.918 gemenopauzeerde vrouwen van de WHI-studie (Women's Health Initiative). Tijdens een mediane follow-up van 12,5 jaar werd bij 1.123 vrouwen (53 gebruiksters van bisfosfonaten en 1.070 niet-gebruiksters) een invasieve endometriumkanker gediagnosticeerd. De incidentie van endometriumkanker was 12 per 10.000 patiëntjaren bij de niet-gebruiksters en 8 per 10.000 patiëntjaren bij de vrouwen die bisfosfonaten gebruikten. Na correctie voor de leeftijd bedroeg de hazard ratio (HR) voor kanker bij gebruik van bisfosfonaten 0,76 (p < 0,01). Bij multivariate analyse gecorrigeerd voor de leeftijd waarop de vrouw werd verwezen, de waarschijnlijkheid van ontwikkeling van een heupfractuur binnen vijf jaar, de body mass index, het ras, het scholingsniveau, het rookgedrag, het gebruik van oestrogenen alleen, het gebruik van oestrogenen én progestagenen, het gebruik van orale anticonceptiva, het aantal zwangerschappen en de mammografie bedroeg de HR 0,80 (p = 0,05). De HR verschilde nauwelijks volgens de duur van gebruik van bisfosfonaten: respectievelijk 0,73, 0,75 en 0,77 bij een gebruik <1, 1-3 en > 3 jaar bij een voor de leeftijd gecorrigeerde analyse en respectievelijk 0,85, 0,81 en 0,76 bij multivariate analyse. Het effect van bisfosfonaten verschilde niet volgens de body mass index (p = 0,41), de leeftijd (p = 0,21) en de waarschijnlijkheid van ontwikkeling van een heupfractuur (p = 0,83).