...

Na een mediane follow-up van 57,7 maanden (IQR 56,7-59,2), bedroeg de mediane algemene overleving 32,7 maanden (95 % CI 24,5-41,6) in de pembrolizumabgroep en 15,9 maanden (13,3-22,0) in de ipilimumabgroep (hazard ratio [HR] 0,73, 95% CI 0,61-0,88, p = 0,00049). De algemene vijfjaarsoverleving was 38,7% (95% CI 34,2-43,1) in de pembrolizumabgroep en 31,0% (25,3-36,9) in de ipilimumabgroep. De mediane progressievrije overleving was 8,4 maanden (95% CI 6,6-11,3) in de pembrolizumabgroep tegenover 3,4 maanden (2,9-4,2) in de ipilimumabgroep (HR 0,57, 95 % CI 0,48-0,67, p<0,0001). De progressievrije 48-maandsoverleving was 23,0% (95% CI 19,1-27,1) in de pembrolizumabgroep en 7,3% (3,3-13,3) in de ipilimumabgroep. Men noteerde een objectieve respons bij 235 (42%; 95% CI 38,1-46,5) van de 556 patiënten in de pembrolizumabgroep en bij 46 (17%; 12,4-21,4) van de 278 in de ipilimumabgroep. De beste algemene respons was een volledige algemene respons bij 77 (14%) patiënten in de pembrolizumabgroep en negen (3%) patiënten in de ipilimumabgroep; een bijkomende 158 patiënten in de (28%) pembrolizumabgroep en 37 (13%) patiënten in de ipilimumabgroep vertoonden een partiële respons.Aan de behandeling te wijten nevenwerkingen van graad 3 en 4 traden op bij 96 (17 %) van de 555 patiënten in de pembrolizumabgroep en bij 50 (20 %) van de 256 patiënten in de ipilimumabgroep; de meest voorkomende waren colitis (11 [2%] versus 16 [6%]), diarree (tien [2%] versus zeven [3%]), en vermoeidheid (vier [<1%] versus drie [1%]). Deze bijwerkingen gaven aanleiding tot onderbreken van de behandeling bij 55 (10%) patiënten in de pembrolizumabgroep en 23 (9%) patiënten in de ipilimumabgroep. Deze nevenwerkingen waren een oorzaak van overlijden bij 13 (3%) patiënten in de pembrolizumabgroep en drie (1%) in de ipilimumabgroep.Robert, C., Ribas, A., Schachter, J. et all. Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma (KEYNOTE-006): post-hoc 5-year results from an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2019; 20: 1239-51. Published Online: july 22, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30388-2