...

De onderzoekers hebben de gegevens doorgenomen van 28 fase III-studies bij in het totaal 22.654 patiënten. De sterfte bedroeg 1,4% na 30 dagen, 3,4% na 60 dagen en 5,5% na 90 dagen. Bij multivariate analyse correleerden de volgende variabelen statistisch significant met de sterfte na 30 dagen: een hoge leeftijd (p < 0,001), een daling van de body mass index (p < 0,001), een minder goede functionele toestand (p < 0,001), een BRAF-mutatie (p < 0,001), het aantal plaatsen met metastasen (p < 0,001), het bilirubinegehalte (p < 0,001), het aantal witte bloedcellen (p < 0,001) en de verhouding neutrofielen/lymfocyten (p = 0,0046). De sterfte na 90 dagen correleerde met een hogere leeftijd, een daling van de body mass index, een slechtere functionele toestand, een BRAF-mutatie, het aantal plaatsen met metastasen, een verhoogd bilirubinegehalte, het aantal witte bloedcellen en het absolute aantal neutrofielen.Renfro LA et al. Clinical Calculator for Early Mortality in Metastatic Colorectal Cancer: An Analysis of Patients From 28 Clinical Trials in the Aide et Recherche en Cancérologie Digestive Database Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 17 april 2017. DOI: 10.1200/JCO.2016.71.5771 http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2016.71.5771