...

De studie werd uitgevoerd bij 5.146 patiënten met een relapsing remitting MS (totale follow-up 48.705 patiëntjaren). Tijdens de follow-up werden 227 kankers gediagnosticeerd (63 borstkankers, 20 longkankers, 18 colorectale kankers en 12 prostaatkankers). De gemiddelde leeftijd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, was 57,8 jaar (SD 10,8). Voor elke patiënt met kanker werden er ook willekeurig 20 MS-patiënten van eenzelfde leeftijd en geslacht, maar zonder kanker geselecteerd. Er was geen verschil in blootstelling aan INF B tussen de gevallen en de controlepersonen (odds ratio [OR] = 1,28; 95% betrouwbaarheidsinterval [95% BI] 0,87-1,88), ongeacht het geslacht (OR = 1,28; 95% BI 0,83-1,97 bij vrouwen, OR = 1,31; 95% BI 0,57-2,99 bij mannen). INF B verhoogde noch het risico op longkanker, noch het risico op colorectale kanker noch het risico op prostaatkanker. In het totaal werden 113 gevallen van borst-, colorectale kanker of prostaatkanker gediagnosticeerd. In 57% van de gevallen was er informatie over de grootte van de kanker. Er was geen verschil in tumorgrootte alle kankers samengenomen (n=64, z=1,317, p=0,21) en ook geen verschil in grootte van borstkanker (n=50; z=0,898; p=0,42) tussen de patiënten die werden behandeld met INF B, en de patiënten die geen INF B hadden gekregen.