...

In het totaal werden 55 kankers (32 invasieve tumoren en 23 ductus carcinoma in situ) gedetecteerd. Bilaterale tumoren werden niet aangetroffen en geen enkele was gemetastaseerd. Er werden meer borstkankers gedetecteerd in de MRI-groep dan in de mammografiegroep (40 versus 15; p = 0,0017). De afmetingen van de gedetecteerde invasieve kankers (24 in de MRI-groep en acht in de mammografiegroep) waren significant kleiner in de MRI-groep dan in de mammografiegroep (mediane afmeting 9 mm [5-14] versus 17 mm [13-22]; p = 0,010) en bovendien trof men minder frequent positieve lymfeklieren aan (vier [17 %] van de 24 versus vijf [63 %] van de acht; p = 0,023). Tevens was het tumorstadium op het ogenblik van detectie significant vroeger in de MRI-groep (12 [48%] van de 25 in de MRI-groep versus een [7%] van de 15 in de mammografiegroep waren stadium T1a- en T1b-kankers; een (4%) van de 25 in de MRI-groep en twee (13%) van de 15 in de mammografiegroep waren stadium T2 of hoger; p = 0,035) en positieve lymfekliertumoren waren minder frequent (twee [11%] van de 18 in de MRI-groep versus vijf [63 %] van de acht in de mammografiegroep; p = 0,014). Alle zeven tumoren in stadia T2 of hoger bevonden zich in de twee hoogste borstdensiteitscategorieën (borst beeld report en data systeem categorieën C en D; p = 0,0077). De sensitiviteit was hoger in de MRI-groep dan in de mammografiegroep, doch dit verschil was niet significant (97,5% (86,8-99,9) versus 86,7% (59,5-98,3; p = 0,018). Wel was er een beduidend lagere specificiteit in de MRI-groep dan in de mammografiegroep 83,8% (82,4-85,2) versus 91,0% (89,9-92,0); p < 0,0001).Een post-hocanalyse, waarbij de resultaten werden nagegaan per leeftijdsgroep (<50 jaar versus ≥ 50 jaar), toonde geen verschil wat betreft tumor- of lymfeklierstadium in beide screeningsgroepen, maar wel een betere specificiteit in beide screeningsgroepen voor vrouwen ouder dan 50 jaar in vergelijking met deze, die jonger dan 50 jaar waren.MRI detecteert borstkanker in een vroeger stadium dan mammografie, maar dit is wel ten koste van een hoger aantal foutpositieve resultaten, vooral bij hoge borstdensiteit.Saadatman, S., Geuzinge, H.A., Rutgers, E.J.T. et all: MRI versus mammography for breast cancer screening in women with familial risk (FaMRIsc): a multicentre, randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2019; 20: 1136-47. Published Online June 17, 2019; http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30275-X.