...

De auteurs hebben de gegevens geanalyseerd van 82.925 patiënten van wie het ras en het geslacht bekend waren. Na correctie voor vertekenende factoren (ras, geslacht, leeftijd, cerebrovasculair lijden, perifeer arterieel lijden en diabetes) was het risico op latere ontwikkeling van een ziekte van Alzheimer significant lager bij de patiënten met een maligne melanoom (OR = 0,39; = 0,16-0,96, p = 0,042), een basocellulair carcinoom (OR = 0,18; 95% BI = 0,08-0,45; p <0,0001) of een spinocellulair carcinoom (OR = 0,08; 95% BI = 0,01-0,56, p = 0,013).Ibler E et al. Inverse association for diagnosis of Alzheimer's disease subsequent to both melanoma and non?melanoma skin cancers in a large, urban, single?centre, Midwestern US patient population. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 17 April 2018. https://doi.org/10.1111/jdv.14952 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.14952