...

Die monocentrische studie werd uitgevoerd bij 100 sedentaire vrouwen met borstkanker stadium I tot III die te veel wogen of zwaarlijvig waren (body mass index ≥ 25,0 kg/m² of hoeveelheid lichaamsvet ≥ 30%) en die een kankertherapie hadden beëindigd tijdens de laatste zes maanden. De patiënten werden gerandomiseerd naar lichaamsbeweging (aerobe inspanningen en oefeningen tegen weerstand onder toezicht 3 keer per week gedurende 16 weken) (n = 50) of de gebruikelijke zorg (n = 50). 55% van de vrouwen was blank of latino-Spaans. De gemiddelde leeftijd was 53,5 jaar.Bij inclusie in de studie bedroeg de Framingham-risicoscore 12,0 in elke groep, d.w.z. een risico op ontwikkeling van een hart- en vaataandoening over een periode van 10 jaar van 13,0%. Na de interventie bedroeg de Framingham-risicoscore 2,0 in de groep lichaamsbeweging en 13,0 in de groep gebruikelijke zorg (gemiddeld verschil -9,5, 95% BI = - 13,0 tot - 6,0). Die scores stemden overeen met een cardiovasculair risico over een periode van 10 jaar van respectievelijk 2,0% en 13,0% (verschil = - 11%, 95% BI = -15,0 tot -5,0).Lee K et al. Effect of Aerobic and Resistance Exercise Intervention on Cardiovascular Disease Risk in Women With Early-Stage Breast Cancer. A Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 28 maart 2019. doi:10.1001/jamaoncol.2019.0038 https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2729059?resultClick=1