...

In deze studie werd 4.152 keer een leverresectie uitgevoerd wegens kanker bij 3.875 patiënten. De frequentste diagnose was gemetastaseerde colorectale kanker (n=2.476, 64% van de patiënten). De sterfte na 90 dagen is tijdens de studieperiode gedaald van 5% tot 1,6% (p < 0,001). De perioperatieve morbiditeit is gedaald van 53% naar 20% (p < 0,001). Het percentage grote hepatectomie is gedaald van 66% naar 36% (p < 0,001). Het aantal perioperatieve transfusies is gedaald van 51% naar 21% (p < 0,001). Het spectrum van perioperatieve morbiditeit veranderde duidelijk in de loop van de tijd. Abdominale infecties treden nu vaker op (43% van de complicaties) dan cardiopulmonale (22% van de complicaties). Het postoperatieve bilirubinegehalte (odds ratio [OR] 1,1, p < 0,001), het bloedverlies (OR 1,5, p = 0,001), een grote hepatectomie (OR 1,3, p = 0,031) en een concomiterende partiële colectomie (OR 2,4, p <0,001) waren onafhankelijke voorspellers van perioperatieve morbiditeit. De sterfte na resectie van drie leverlobben (6%) en een rechter hepatectomie (3%) veranderde niet.