...

In de ALTTO-studie werden vrouwen met een HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium gerandomiseerd naar een adjuvante behandeling met trastuzumab, lapatinib, hun sequentie of hun combinatie gedurende een jaar. Een vroege huiduitslag op lapatinib werd gedefinieerd als een huiduitslag die optrad tijdens de eerste zes weken van de behandeling. Bij 3.973 (65,2%) van de 6.098 patiënten die met lapatinib werden behandeld, werd een analyse van de eerste acht weken behandeling uitgevoerd. 1.389 (35,0%) van die vrouwen hadden een vroege huiduitslag ontwikkeld.Na een mediane follow-up van 4,5 jaar correleerde het optreden van een vroege uitslag bij multivariate analyse met een iets betere ziektevrije overleving (risicoverhouding [HR] = 0,87, p = 0,10) en een significante verbetering van de totale overleving (HR = 0,63, p < 0,001) dan bij de vrouwen die geen vroege huiduitslag hadden ontwikkeld. De ziektevrije overleving (HR = 0,72, p = 0,01) en de totale overleving (HR = 0,59, p = 0,01) waren duidelijk beter bij de patiënten die werden behandeld met een combinatie van trastuzumab en lapatinib en een vroege huiduitslag hadden ontwikkeld (n = 692), dan bij de 2.051 patiënten die alleen werden behandeld met trastuzumab. Bij de 1.319 patiënten die de combinatietherapie kregen en geen vroege huiduitslag hadden ontwikkeld, werd geen significante verbetering van de ziektevrije overleving (HR = 0,93, p = 0,46) en de totale overleving (HR = 0,92, p = 0,55) waargenomen.Sonnenblick A. et al. Lapatinib-Related Rash and Breast Cancer Outcome in the ALTTO Phase III Randomized Trial. JNCI J Natl Cancer Inst (2016) 108 (8): djw037doi: 10.1093/jnci/djw037