...

Integendeel, bij behandeling met finasteride was de sterfte aan prostaatkanker 25% lager (niet-significant verschil). De sterfte aan prostaatkanker na 18 jaar was 0,43% in de finasteridegroep en 0,60% in de placebogroep. In die studie werden 18.882 mannen gerandomiseerd naar een behandeling met finasteride of een placebo gedurende zeven jaar. Het primaire eindpunt was de prevalentie van prostaatkanker naar zeven jaar. Onlangs werden de gegevens geüpdatet (follow-up van 18 jaar).Tijdens een mediane follow-up van 18,4 jaar en een totale follow-up van 296.842 patiëntjaren zijn 3.048 van de 9.423 mannen van de finasteridegroep en 2.979 mannen van de placebogroep gestorven, van wie respectievelijk 42 en 56 aan prostaatkanker. De sterfte aan prostaatkanker over een periode van 18 jaar bedroeg dus respectievelijk 0,43% en 0,60%. De risicoverhouding van kankersterfte was 0,75 (95% betrouwbaarheidsinterval = 0,50-1,12). Respectievelijk 7 (finasteridegroep) en 16 (placebogroep) van de patiënten die gestorven zijn aan prostaatkanker, hadden een gleasonscore ≤ 6, respectievelijk 5 en 9 mannen hadden een gleasonscore van 7, respectievelijk 13 en 11 mannen een gleasonscore van 8 tot 10. Van respectievelijk 17 en 20 mannen die gestorven zijn aan prostaatkanker, was de gleasonscore niet bekend.Goodman PJ et al. Long-Term Effects of Finasteride on Prostate Cancer Mortality. N Engl J Med 2019; 380:393-394. DOI: 10.1056/NEJMc1809961https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1809961