...

Deze Canadese studie die in de Journal of Clinical Oncology van december 2014 werd gepubliceerd, heeft 993 mannen met een prostaatkanker met een laag of intermediair risico gerekruteerd en actief gevolgd tussen 1995 en 2013. Bij de 819 overlevenden bedroeg de mediane follow-up sinds de eerste biopsie 6,4 jaar (spreiding 0,2-19,8 jaar). 149 (15%) van de 993 zijn gestorven en 844 patiënten zijn nog in leven (gecensord percentage 85,0%). 15 patiënten (1,5%) zijn gestorven aan prostaatkanker. De actuariële overleving na 10 en 15 jaar was respectievelijk 98,1% en 94,3%. 13 patiënten (1,3%) hebben metastasen ontwikkeld; 9 van die 13 patiënten waren nog in leven en vier zijn gestorven aan andere oorzaken. Na vijf jaar werd 75,7% van de patiënten nog altijd niet behandeld en verder actief gevolgd. Na 10 en 15 jaar was dat respectievelijk 63,5% en 55,0%. De hazard ratio van cumulatieve sterfte niet als gevolg van prostaatkanker/wel als gevolg van prostaatkanker was 9,2/1. De auteurs concluderen dat actieve bewaking van patiënten met een prostaatkanker met een laag of intermediair risico haalbaar is en veilig lijkt, althans tot een follow-up van 15 jaar.