...

Na randomisatie werden 374 patiënten behandeld met radiotherapie alleen (66 Gy in 33 fracties, 5 dagen per week gedurende 7 weken) en 369 met eenzelfde radiotherapiebehandeling in combinatie met een kortdurende androgeensuppressie (subcutane injectie van 10,8 mg gosereline op de eerste radiotherapiedag en na 3 maanden).De mediane follow-up bedroeg 112 maanden (IQR 102-123). Men noteerde een progressie van de aandoening of overlijden bij 120 (33%) van de 369 patiënten in de groep met radiotherapie plus gosereline en 187 (50%) van de 373 patiënten in de groep met enkel radiotherapie. De 120-maand progressievrije overleving was 64% (95% CI 58-69) voor patiënten, behandeld met radiotherapie plus gosereline en 49% (43-54) voor patiënten behandeld met radiotherapie alleen (hazard ratio 0,54, 0,43 - 0,68; p<0,0001). Na 5 jaar bemerkte men reeds een groter aantal patiënten, die vrij waren van biochemische of klinische progressie, in de groep met radiotherapie plus gosereline (80% [95% CI 75-84] dan in de groep met enkel radiotherapie (62% [57-67]); HR 0,50, 95% CI 0,38-0,66; p<0,0001). Metastasevrije overleving voorvallen kwamen voor bij 77 (21%) van de 369 patiënten in de groep met radiotherapie plus gosereline versus 106 (28%) van de 373 patiënten in de groep met enkel radiotherapie. De 120-maand metastasevrije overleving bedroeg 75% (95% CI 70-80) in de groep met radiotherapie plus gosereline versus 69% (63-74) in de groep met enkel radiotherapie (HR 0,73; 0,54-0,98; p=0,0339). Er waren in totaal 97 (13%) overlijdens op 742 patiënten: 46 (12%) van de 369 patiënten in de groep met radiotherapie plus gosereline en 51 (14%) van de 373 patiënten in de groep met enkel radiotherapie. Deze overlijdens waren het gevolg van prostaatkanker (n=30; n=12 in de groep met radiotherapie plus gosereline versus n=18 in de groep met enkel radiotherapie), andere kwaadaardige aandoeningen (n=19; n=9 versus n=10), cardiale oorzaken (n=9; n=3 versus n=6), andere oorzaken (n=25; n=14 versus n=11), of niet gekende oorzaken (n=14; n=8 versus n=6). Men noteerde geen behandelingsgerelateerde overlijdens. De algemene 120-maand overleving bedroeg 86% (95% CI 81-89) in de groep met radiotherapie plus gosereline en 85% (80-89) voor patiënten in de groep met enkel radiotherapie (HR 0,93, 0,63-1,39; p=0,73). Carrie, C., Magne?, N., Burban-Provost, P. et all: Short-term androgen deprivation therapy combined with radiotherapy as salvage treatment after radical prostatectomy for prostate cancer (GETUG-AFU 16): a 112-month follow-up of a phase 3, randomised trial. Lancet Oncol 2019; 20: 1740-49. Published Online October 16, 2019. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30486-3.