...

De kans dat toevallig galblaaskanker wordt ontdekt bij een laparoscopische cholecystectomie (LC) wordt geraamd op 1%. Ongeveer de helft van de galblaaskankers zou zo worden ontdekt. Deze studie werd uitgevoerd bij 91.260 patiënten bij wie een open cholecystectomie (11%) of een LC (89%) werd uitgevoerd. Bij 1.603 patiënten (2%) werd de LC omgezet in een open cholecystectomie. Zo werden toevallig 170 kankers ontdekt (1 per 537 cholecystectomieën), een incidentie van 0,2%. De incidentie bedroeg 0,07% in geval van een LC (1/1.527) en 1,13% bij een open cholecystectomie (1/88), dus een 17-maal hoger risico. Bij conversie van een LC in een open cholecystectomie was de incidentie 0,6%, dus 10-maal meer dan bij een gewone LC. Bij analyse van de bevorderende factoren werd een hoger risico vastgesteld bij oudere patiënten (gemiddelde leeftijd 72 jaar vs. 49 jaar als er niet toevallig een galblaaskanker werd gediagnosticeerd), patiënten die al in het ziekenhuis werden ogenomen, niet-zwaarlijvige, zwarte of Aziatische,vrouwelijke patiënten of patiënten met andere aandoeningen (diabetes, ascites, dyspneu, hypertensie). Het ging ook vaker om niet-autonome patiënten of patiënten die recent 10% waren vermagerd. Bij de patiënten bij wie toevallig galblaaskanker werd gediagnosticeerd, werd bij preoperatief laboratoriumonderzoek vaker nierinsufficiëntie vastgesteld, maar vooral vaker leverteststoornissen (stijging van de alkalische fosfatasen en bilirubine) en een gedaald albuminegehalte. Een combinatie van meerdere factoren (leeftijd, open chirurgie, afkomst, gewicht) verhoogt de kans en die kans is zelfs 50-maal hoger bij een patiënt die de vier factoren vertoont.