...

Deze studie werd uitgevoerd bij 129 kinderen uit België, Nederland, Italië en Tsjechië. Die kinderen werden vergeleken met een even groot aantal kinderen van dezelfde zwangerschapsleeftijd geboren uit moeders die geen kanker hadden. De algemene gezondheidstoestand en de geestelijke ontwikkeling van de kinderen werden onderzocht op de leeftijd van 18 maanden en drie jaar. Op de leeftijd van drie jaar werd bij 47 kinderen ook een hartonderzoek (elektrocardiogram en echocardiografie) uitgevoerd. De frequentste kankers bij de moeder waren borstkanker, leukemie en lymfoom. Tijdens de zwangerschap werden negenentachtig kinderen (69%) blootgesteld aan chemotherapie alleen, vier (3,1%) aan radiotherapie alleen, zeven (5,4%) aan chemotherapie plus radiotherapie, één (0,7%) aan trastuzumab, één (0,7%) aan interferon β en 13 (10,1%) aan chirurgie alleen. Tijdens de zwangerschap kregen 14 (10,9%) moeders geen behandeling tijdens de zwangerschap. Bij evaluatie met de Bayley Scales of Infant Development, een schaal voor meting van de geestelijke ontwikkeling, bedroeg de mediane score in beide groepen 101 met een spreiding van 56-145 bij de kinderen die waren blootgesteld aan een kankertherapie, en van 50-145 bij de kinderen die niet waren blootgesteld aan een kankertherapie (hoe hoger de score, des te beter de ontwikkeling). Bij de kinderen die waren blootgesteld aan chemotherapie, was de mediane score 100 tegen 99,5 bij de kinderen in de controlegroep. Bij de kinderen die waren blootgesteld aan radiotherapie, was dat 102 vs. 105 in de controlegroep. Bij blootstelling aan chirurgie alleen was dat 111 versus 102 en zonder behandeling bedroeg de Bayley-score respectievelijk 105 en 97,5. De frequentie van vroeggeboorte was hoger bij de kinderen van moeders met kanker, ongeacht de prenatale behandeling, dan in de algemene populatie in de landen die aan de studie hebben deelgenomen. Voor de zwangerschapsleeftijd van 37 weken werden 79 kinderen geboren (61,2%) versus 7-8% in de algemene populatie. Verdere info in de Belgian Oncology News van november.